7.7.2014, humanrightseurope.org – Nils Muižnieks: Mađarska bi trebala da učini više za ljudska prava Roma, migranata i osoba sa invaliditetom

7.7.2014, humanrightseurope.org – Nils Muižnieks: Mađarska bi trebala da učini više za ljudska prava Roma, migranata i osoba sa invaliditetom

Potrebno je učiniti više u zaštiti prava romskih zajednica, migranata i osoba sa invaliditetom u Mađarskom, prema Komesaru za ljudska prava Nilsu Muižnieksu.

Nakon četvorodnevne posete ovoj zemlji, Muižnieks je oktrio da Romi nastavljaju da se suočavaju sa segregacijom kako u stanovanju tako i u obrazovanju, u “kontekstu nastavljajuće netolerancije u zemlji”.

Komesar za ljudska prava je pozdravio zabranu Mađarske garde i korake preduzete od strane vlasti da zabrani druge rasističke organizacije i ohrabrio je budnost protiv anti-romskih predrasuda.

Izvor (engleski jezik): http://www.humanrightseurope.org/2014/07/nils-muiznieks-hungary-should-do-more-for-the-human-rights-of-roma-migrants-and-disabled-people/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*