8.7.2014, NIAR – Bajram Haliti: Bez standardnog romskog jezika ne možemo ostvariti kolektivnu i nacionalnu integraciju

8.7.2014, NIAR – Bajram Haliti: Bez standardnog romskog jezika ne možemo ostvariti kolektivnu i nacionalnu integraciju

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas u izjavi za NIAR-ov portal rekao: “Stvaranje standardnog romskog jezika je dugotrajan proces. UNESCO i Evropska unija, koja je finansijskom potporom omogućila dosadašnji rad Komisije za standardizaciju romskog jezika, treba da stvore uslove za formiranje odgovarajućih institucija, počev od Katedre za romski jezik i romologiju, preko škola, do naučnih instituta.

Bez standardnog romskog jezika ni Romi ni Sinti ni Kale ne mogu ostvariti kolektivnu i nacionalnu integraciju. Sa druge strane, umanjene su im šanse da budu ustavno i politički priznati, što znači da ne mogu da ostvare svoja nacionalna, a ponekad čak i svoja ljudska prava. Reč je, naime, o pravu korišćenja maternjeg jezika, osnivanju naučnih i kulturnih institucija, izdavačkoj delatnosti, medijima.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*