8.7.2014, NIAR – Romi na granicama siromaštva

8.7.2014, NIAR – Romi na granicama siromaštva

Prof. dr sociologije Aleksandra Mitrović je u stručnoj knjizi SANUA-a ,,Razvitak Roma u Jugoslaviji”- Problemi i tendencije izjavila: “Osnovni nedostatak dosadašnjih istraživanja romske etničke grupe ogleda se u tome što je ona proučavana izolovana, pa njena svojstva nisu proučavana u polju većinsko-manjinskih odnosa, niti u kontekstu globalne društvene strukture.

Teorijski posmatrano, kada se proučavaju većinsko-manjinski odnosi u dimenziji jednakost-nejednakost, onda se otvaraju dva osnovna polja istraživanja: jedno se odnosi na položaj članova manjine, njihove strukturne integracije na planu sekundarnih društvenih odnosa i jednakosti šansi kao individue u pogledu vertikalne socijalne pokretljivosti. Drugo polje se odnosi na socijalno-kulturne procese integracije, odnosno akulturacije i asimilacije, ili diskriminacije i segregacije etničke grupe kao celine.”

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*