14.8.2014, Vijesti – Crna Gora intenzivirala inkluziju Roma

14.8.2014, Vijesti – Crna Gora intenzivirala inkluziju Roma

Crna Gora je za vrijeme jednogodišnjeg predsjedavanja Dekadom inkluzije Roma intenzivirala teme u vezi sa uključivanjem te populacije, posebno kod je u pitanju rješavanje pravnog statusa, kazao je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović.

Na sastanku Nadzornog komiteta Dekade inkluzije Roma 2005 – 2015, Crna Gora je predala Bosni i Hercegovini predsjedavanje Dekadom. “Mi smo jednogodišnje predsjedavanje Dekadom iskoristili za intenziviranje svih tema koje se tiču inkluzije romske populacije“, kazao je Numanović. On je objasnio da se to prije svega odnosi na regulisanje pravnog statusa, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i upotrebu jezika.

Pored toga, prema njegovim riječima, veliki iskorak je učinjen u obrazovanju. “Najveći značaj nije broj učenika već podatak da skoro svi oni upisuju naredni razred, srednju školu i sve veći broj njih se odlučuje na studije“, rekao je Numanović. Prema njegovim riječima, broj romske djece u osnovnim školima se povećao četiri do pet puta, 15 njih studira a ima i jedan magistar.

Numanović je podsjetio da je iskorak učinjen i u oblasti zdravstvenog i socijalnog osiguranja, gdje svi Romi sa regulisnim pravnim statusom uživaju zaštitu. “Ostaje nam problem zapošljavanja, koji smo počeli da rješavamo u granicama ekonomske moći naše države“, kazao je Numanović. On je objasnio da država ne može sama sve da uradi, a, kako je naveo, integracija romske populacije bi išla mnogo brže i efikasnije kada bi svi zajedno ujedinili svoje snage. “Cilj nam je svima isti, a to je integracija Roma“, rekao je Numanović.

http://www.vijesti.me/vijesti/crna-gora-intenzivirala-inkluziju-roma-clanak-219593

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*