14.8.2014, NIAR – Strategija za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori(2008-2012)

14.8.2014, NIAR – Strategija za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori(2008-2012)

Beograd, 14.8.2014.god. (NIAR) – Za razliku od nacionalnih manjina i manjinskih naroda, kojima se detaljno bave i međunarodno pravo i crnogorsko zakonodavstvo, pitanje etničkih manjina, a Romi – RAE populacija, nesumnjivo uživaju takav status, sve do nedavno, skoro da nije zaokupljalo pažnju država i međunarodne zajednice u cijelini. Razlozi su brojni i različiti, ali nikako ne opravdavaju zanemarivanje ove populacije.

Oni se svakako moraju uzeti u obzir prilikom razmatranja svakog koncepta i politike koji imaju za cilj poboljšanje položaja ove veoma ranjive grupe ljudi i njihove zaštite u skladu sa savremenim međunarodno-pravnim dokumentima i obavezama.

Kao i u većini drugih država u bližem i širem okruženju, Romi – RAE populacija su u Crnoj Gori bili i ostali marginalizovani i nezaštićeni, kao pojedinci i kao kolektivitet. Kao manjina bez matice, zanemarena grupa, Romi su u značajnoj mjeri isključeni iz glavnih tokova društvenog života i lišeni većine blagodeti savremene civilizacije. Ova grupacija je svakim danom sve ugroženija, što dovodi u pitanje kako njenu fizičku egzistenciju, tako i njen poseban etnički i kulturni identitet i tradiciju. Veoma visok procenat nepismenosti, veoma mali broj uposlenih, neadekvatni stambeni uslovi, socijalna neprihvaćenost sa reslovima etničkih stereotipija i predrasuda, neintegrisanost u načine življenja modernih društava, često mijenjanje mjesta boravka, te sam način života Roma, samo su neki od uzroka njihovog teškog položaja u društvu.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*