16.8.2014, Euractiv – Romkinje u Srbiji žive znatno kraće

16.8.2014, Euractiv – Romkinje u Srbiji žive znatno kraće

Romkinje žive gotovo 30 godina kraće od ostalih žena u Srbiji a Romi se, pored teških uslova u kojima žive, suočavaju sa prinudnim iseljavanjem, odnosno vraćanjem u mesta porekla čime se krši njihovo pravo na slobodu kretanja, ukazano je 7. aprila na skupovima uoči Međunarodnog dana Roma. Međunarodna organizacija za zašititu ljudskih prava Amnesti internešenal (Amnesty International – AI) pozvala je vlasti Srbije da zabrane prinudno iseljavanje Roma.

 Istraživanje je pokazalo i da je unutar romske populacije 75% žena nepismeno, 35% žena završi osnovnu školu, 25% srednju, a tri% žena ima visoko obrazovanje. Prema podacima Saveta za rodnu ravnopravnost, 45% Romkinja nema lična dokumenta, što im otežava ostvarenje prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.
Predsednica skupštinskog Odbora za ravnopravnost polova Gordana Paunović Milosavljević navela je da je prema statistici Svetske zdravstvene organizacije prosečni životni vek žena u Srbiji oko 75 godina, što je za gotovo 30 godina više nego u romskoj populaciji.

“Romkinje se suočavaju i sa nasiljem u porodici, višestrukim diskriminacijama u društvu, žive u neadekvatnim stambenim ulsovima i siromaštvu”, navela je Paunović Milosavljević. Predstavnica kancelarije OEBS-a u Srbiji Kristina Davis naglasila je da se položaj Romkinja u Srbiji može poboljšati samo uz saradnju državnih institucija, međunarodnih organizacija i civilnog sektora.

http://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/1577-romkinje-u-srbiji-ive-znatno-krae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*