16.8.2014, NIAR – Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku

16.8.2014, NIAR – Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku

Beograd, 16.8.2014. god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: U zakonodavstvu Republike Srbije obrazovanje je priznato kao društveno, ekonomsko i kulturno pravo. Pravo na obrazovanje je ga rantovano Ustavom i uređeno Zakonom o osnovama sistema obrazo vanja i vaspitanja, Zakonom o osnovnoj školi, Za konom o srednjoj školi, Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o društvenoj brizi o deci, Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokra jine, Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima i podza konskim aktima.

Obrazovanje pripadnika nacionalnih zajednica uređeno je Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakonom o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima.

Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima je priznat status nacionalne manjine. Ovaj zakon pripadnicima nacionalnih zajednica jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku. Država se obaveza la da pripadnicima manjinskih nacionalnih zajednica obezbedi uslove za obrazovanje na maternjem jeziku, a dok se ne stvore uslovi za to država je obavezna da im obezbedi dvojezičnu nastavu ili pohađanje nastave na maternjem jeziku sa elementima nacionalne istorije, tradicije i kulture. Postoji i zakonska mogućnost da se jezik, istorija i kultura uključe u nastavni plan i program redovnih škola i da se osnivaju učiteljski fakulteti i privatne obrazovne institucije.

Pristupajući „Dekadi inkluzije Roma 2005–2015“, Vlada Republike Srbije je 2005. Godine usvojila jedinstveni akcioni plan ya unapre]enje obrayovanja Roma u Srbiji.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*