18.8.2014, NIAR – NACIONALNA STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2020.GODINE

18.8.2014, NIAR – NACIONALNA STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2020.GODINE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACIONALNA STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE ROMA,
ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2020.GODINE

Okvir za donošenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Romi su u Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama u kojima žive, zbog slabe obrazovanosti, neuključenosti u formalne oblike rada, specifičnog načina življenja i drugih karakteristika, u većoj ili manjoj mjeri marginalizirani: ekonomski, prostorno, kulturološki i politički. Ocijenivši položaj romske zajednice težim od položaja drugih manjinskih zajednica u Europi, Vijeće Europe i Europska unija od 1993. godine, a posebice posljednjih desetak godina, posvećuju osobitu pozornost problematici Roma kao najbrojnijoj nacionalnoj manjini u Europi te potiču zemlje članice i druge zemlje u regiji na sustavno rješavanje problema romske zajednice, kako bi se zatečeni jaz što brže prebrodio, a uvjeti življenja Roma poboljšali.

Pri tomu svojim rezolucijama i preporukama apeliraju na multidisciplinarni i sustavni pristup u rješavanju problema na svim područjima, a posebice se zalažu za ostvarivanje prava djece, žena, omogućavanje stjecanja obrazovanja, osiguravanje zdravstvene i socijalne zaštite, primjerenog stanovanja te iskorjenjivanje diskriminacije i segregacije po bilo kojoj osnovi, uključujući rasnu, nacionalnu, vjersku i spolnu. Osobita pozornost pridaje se položaju Roma u zemljama tranzicije, jer gospodarske i socijalne teškoće s kojima su suočene ove zemlje dodatno otežavaju njihov položaj.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*