19.8.2014, NIAR – Lična dokumenta

19.8.2014, NIAR – Lična dokumenta

Veliki broj Roma u Srbiji nisu registrovani i nemaju osnovna lčna dokumenta kao što su lične karte. Stanje romskih IRL sa Kosova je naročito teško jer pored problema kod dobijanja ličnih karata imaju poteškoća i kod pribavljanja IRL kartice za dobijanje humanitarne pomoći.

Državni organi treba da tragaju za kreativnim rešenjima kako bi skratili i olakšali procedure za regulisanje stanja neregistrovanih Roma i Roma bez ličnih karata, posebno onih koji borave u “divljim” naseljima.

Stiče se utisak da, generalno posmatrano, mnogi Romi ne pokazuju interesovanje da regulišu svoj status. Izgleda da je to delom tako iz nehata, ali se mahom može pripisati nerazumevanju procedura i nepoverenju prema vlastima. Stoga treba osmisliti kampanje za jačanje svesti kako bi se Romi upoznali sa svojim pravima ali i sa svojim dužnostima u svojstvu gradjana. Romski pojedinci treba da budu obučeni u veštinama koje su neophodne kako bi im pomoglo da reše probleme sa dokumentacijom i prenesu to znanje na romsku zajednicu.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*