2.8.2014, NIAR – ZA ROME U EVROPI GENOCID JOŠ TRAJE

2.8.2014, NIAR – ZA ROME U EVROPI GENOCID JOŠ TRAJE

Zemun, 2. 08, NIAR – Danas 70 godina od masovnog ubijstva Roma u Aušvicu, Romi u Evropi su suočeni sa manifestacijama diskriminacije sličnim onima u vreme Hitlerove Nemačke. Samo u poslednje dve godine najviši zvaničnici evropskih država su sa govornica Rome okarakterisali kao “predispoziciju za kriminal”. To je učinio bivši predsednik Francuske, bivši minister inostranih poslova Rumunije, bivši minister pravde Danske, bivši premijer Italije, poslanik u Paralmentu Velike Britanije I drugi.

Danas Romi su getoizirani u Slovačkoj I Rumuniji gde su zidovima razdvojeni od ostalih, romske porodice su sistematski raseljene iz gradskih centara u Francuskoj, Italiji, Rumuniji, Bugarskoj I Srbiji, a gotovo da nema zemlje gde se nije desilo ubistvo Roma zasnovano isključivo na rasnoj osnovi.

Zahtevi Roma da se njihov nacionalni status reši na nivou UN-a I EU još uvek su bez odgovora.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*