20.8.2014, NIAR – Bajram Haliti: Aktivno se sprovode preporuke EU-Srbija seminara iz juna 2011.

20.8.2014, NIAR – Bajram Haliti: Aktivno se sprovode preporuke EU-Srbija seminara iz juna 2011.

Beograd, 20.8.2014.god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: Kada je reč o Romima u Republici Srbiji, u junu je usvojen Akcioni plan 2012-2014. za sprovođenje Nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma. Aktivno se sprovode preporuke EU-Srbija seminara iz juna 2011. o inkluziji Roma i u septembru je postignuta saglasnost oko novog skupa operativnih zaključaka koji se odnose na preostala nerešena pitanja. Unapređena je koordinacija vladinih institucija u ovoj oblasti. Započelo je sprovođenje novog postupka čiji je cilj da osigura upis „pravno nevidljivih lica“ i postignuti su ohrabrujući početni rezultati. Obezbeđena su dodatna održiva stambena rešenja. Stalna podrška koja se pruža za 170 pedagoških asistenata je dovela do povećanja broja upisane romske dece u obrazovne institucije, naročito na predškolskom nivou. Sličan uticaj na zdravstvene indikatore je imala i dalja podrška za mrežu od 75 zdravsvenih posrednika. I mere za zapošljavanje koje se odnose na Rome su imale određene ohrabrujuće rezultate, naročito u Vojvodini. 

Međutim, Romi se i dalje suočavaju sa teškim uslovima života, posebno oni koji žive u neformalnim naseljima u kojima nije obezveđen adekvatan pristup vodi i struji. Tek treba da se osigura sistematsko poštovanje međunarodnih standarda o prinudnom iseljenju i preseljenju. Romi su i dalje diskriminisani, naročito u vezi sa pristupom socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*