22.8.2014, NIAR – OKVIRNA KONVENCIJA

22.8.2014, NIAR – OKVIRNA KONVENCIJA

Beograd, 22.8.2014.god. (NIAR) – Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope predstavlja prvi prvano obavezujući dokument posvećen zaštiti nacionalnih manjina u celini, ali su njene odredbe uglavnom programskog tipa, i njihovo konkretno sprovodjenje poverava se nacionalnim zakonodavstvima.

Okvirna konvencija, koja je stupila na snagu 1998. godine, prvi je sporazum čiji je cilj zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina-problem koji je, nažalost, danas veoma prisutan. Od pada komunističkog režima, etničke tenzije su ponovno iznele na površinu na evropskom kontinentu, često pračene nasiljem, a ponekad čak dobijajući oblik oružanog sukoba, posebno u bivšoj Jugoslaviji.

Zaštita nacionalnih manjina je suštinska za stabilnost, demokratsku sigurnost i mir na kontinentu. Zasnovana na ovom principu. Okvirna konvencija teži da zajemči pripadnicima manjina potpunu i stvarnu jednakost-zajedno sa uslovima koji će im dopustiti da izražavaju, sačuvaju i razviju svoj identitet u kontekstu poštovanja vladavine prava, teritorijalnog identiteta i nacionalog suvereniteta.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*