27.8.2014, NIAR – Zaštita ljudskih i manjinskih prava Roma

27.8.2014, NIAR – Zaštita ljudskih i manjinskih prava Roma

Beograd, 27.08.2014.god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: Pitanje zaštite ljudskih i manjinskih prava Roma nije samo pitanje prava i njegove primene.

Najpre, treba se boriti protiv ukorenjenih predrasuda prema Romima,  takođe, države treba da učine mnogo više na poboljšanju ekonomskog  i društvenog položaja Roma u celini, kako bi oni prestali da budu na marginama društva. Tada će i oni sami biti u boljem položaju da koriste i odbarane prava koja im pripadaju. Povodom mera za poboljšanje položaja Roma i uklanjanje posledica dugotrajne diskriminacije prema njima, treba ponovo istaći da države imaju pravo da primenjuju i mere “obrnute diskriminacije”: to su mere koje bi Rome privremeno stavile u bolji polo`aj od ostatka društva, na primer, u pogledu dobijanja posla, stanovanja, obrazovanja i sl. To je način da se ubrzano uklone posledice diskriminacije i Romi dovedu u jednak polo`aj sa ostatkom društva.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*