28.8.2014, NIAR – U ŠPANIJI JE BROJ SOCIJALNO UGROŽENIH DOMAĆINSTAVA TAČNO 10 PUTA VEĆI NEGO PRE KRIZE

28.8.2014, NIAR – U ŠPANIJI JE BROJ SOCIJALNO UGROŽENIH DOMAĆINSTAVA TAČNO 10 PUTA VEĆI NEGO PRE KRIZE

Madrid, 28. 08, NIAR – “Skoro 2.000.000 domaćinstava u Španiji živi ispod linije siromaštva što je tačno 10 puta više nego pre 2009. Godine”, rezultat je najnovijih analiza socio-ekonomskih kretanja. Najveći broj od njih su Romi.

Broj domaćinstava koja su potpuno bez ikakvog prihoda je 770.000, a skoro 3.500.000 ljudi je duže od 5 godina bez posla.
Sa druge strane system socijalne zaštite I pomoći je pred pucanjem zbog manjka u budžetu.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*