30.8.2014, NIAR – OBJAVLJENA PUBLIKACIJA SAVETA EVROPE O DISKRIMINACIJI ROMA

30.8.2014, NIAR – OBJAVLJENA PUBLIKACIJA SAVETA EVROPE O DISKRIMINACIJI ROMA

Brisel, 30. 08, NIAR – U obimnoj publikaciji na 94 strane koju je objavio Savet Evrope u okviru akcionog plana za mlade Rome, sažeta su individualna iskustva mladih Roma kada je reč o diskriminaciji na različitim nivoima društva.

Kako je rečeno u uvodu veruje se da će se na ovaj način svet suočiti sa položajem Roma i da će to uticati na promenu generalne političke klime, na prvom mestu u Evropi, a i šire.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*