4.8.2014, Srbija danas – Položaj Roma u Srbiji bolji

4.8.2014, Srbija danas – Položaj Roma u Srbiji bolji

BEOGRAD – Evropska unija prati napredak koji Srbija postiže u oblasti unapređenja položaja romske zajednice, naročito posle otvaranja pregovora za priključivanje Uniji, rečeno je danas na konferenciji Položaj Romkinja u Dekadi inkluzije Roma (2005-2015). 

Na skupu koji su, povodom Svetskog dana Roma, organizovali Savet za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Romska ženska mreža, šef Delegacije EU u Beogradu Majkl Devenport je istakao da je potrebna aktivnija uloga države u unapređenju položaja Roma.

On je izjavio da je neophodno unaprediti mehanizme za efikasnije sprovođenje i kooordinaciju Strategije za unapređenju položaja Roma i pratećih operativnih dokumenata u vezi sa pravima Roma i Romkinja, kako bi se osigurala odgovornost države za sprovođenje mera iz nacionalne strategije, koju je Srbija usvojila 2009.

Ističući da je “EU takođe prepoznala probleme sa kojima se Romi i Romkinje svakodnevno susreću”, Devenport je dodao da je jedan od prioriteta njihovih programa “pomaganje Srbiji da se bori sa nejednakostima i siromaštvom, sa ciljem postizanja veće integracije Roma”.

Devenport je naveo da je EU dosad donirala više od 50 miliona evra za programe koji pružaju direktnu i indirektnu pomoć Romima i Romkinjama u različitim oblastima – od obrazovanja i zdravstvene zaštite do izdavanja ličnih dokumenata i rekao da su u toku dva nova konkursa za podršku projektima koji podržavaju njihovu inkluziju.

http://www.srbijadanas.com/clanak/polozaj-roma-u-srbiji-bolji-08-04-2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*