8.8.2014, NIAR – DEFINICIJA MANJINE

8.8.2014, NIAR – DEFINICIJA MANJINE

Beograd, 8.08.2014. god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: U medjunarodnom pravu još ne postoji ni sveobuhvatna niti obavezujuća definicija nacionalnih manjina, odnosno manjina u širem smislu te reči. U stvari, postoji više definicija nacionalnih manjina, koje se ponekad i medjusobno isključuju. 

Najpoznatiju definiciju manjina do sada dao je poznati pravnik F. Kapotorti u svom čuvenom izveštaju Ujedinjenim nacijama, konstatujući da pod pojmom manjine treba podrazumevati ,,grupe brojčano manje od ostalog preovladjujućeg stanovništva neke države, čiji članovi,  podanici te države, imaju etničke, verske ili jezičke karakteristike različite od ostalog stanovništva i imlicitno pokazuju osećanje solidarnosti u čuvanju svoje kulture, svojih tradicija, svoje religije i svog jezika”.

Od ne manjeg značaja je definicija koja se pojavila u Potkomisiji za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina u kojoj se kaže da je manjina ,,grupa gradjana neke države, brojčano manjinska i ne preovladajuća, sa etničkim, verskim ili jezičkim osobinama drukčijim od onih u većine stanovništva, ćiji su članovi medjusobno solidarni i prožeti, makar i implicitno, kolektivnom voljom da sačuvaju svoju kulturu, svoje tradicije, svoju religiju i jezik.

Najzad, u Pravnom leksikonu bivše SFRJ, objavljenom 1970. godine, manjine se odredjuju kao ,,grupe stanovnika jedne države koje se od brojčano preovladjajuće grupe ili grupa razlikuju u izvesnim obeležjima, kao što su rasna, jezička, verska, etnička, odnosno nacionalna manjina, i  koje ta obeležja žele da sačuvaju”.

Premda se u svim ovim definicijama pojavljuju gotovo isti elementi, u medjunarodnom pravu, kao što smo rekli, još ne postoji precizno utvrdjeno i opšte prihvaćeno tumačenje pojma nacionalnih manjina.

Činjenica da do danas nije data definicija pojma nacionalnih manjina u okviru OEBS-a, s jedne strane olakšava i ubrzava rad, jer se štedi vreme koje bi se inače utrošilo na rasprave o definiciji, ali s druge strane, ostavlja mogućnost različitog tumačenja kod primene preuzetih obaveza.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*