9.8.2014, Bajram Haliti – Davanje novih ekonomskih ovlašćenja i zapošljavanje

9.8.2014, Bajram Haliti – Davanje novih ekonomskih ovlašćenja i zapošljavanje

Beograd, 9.08.2014. god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs:Stiče se utisak da nezaposlenost još više utiče na Rome nego na druge segmente društva. Rukovodeći se principom ugradjivanja pitanja Roma u glavne tokove u društvu, potrebno je da se posebno stanje osetljivih grupa u romskoj populaciji razmatra u okviru dokumenata kao što je Nacionalna strategija za smanjenje siromaštva i drugi programi s tim u vezi.

Nizak nivo obrazovanja i stručne obučenosti, kao i diskriminacija kojoj su u prošlosti bili izloženi, a koja je do sada sprečavala Rome da ravnopravno učestvuju u privrednom životu, nameću potrebu uvodjenja politike jednakih mogućnosti kao i afirmativne akcije. Mora se naglasiti da aktivnosti u oblasti davanja novih ekonomskih ovlašćenja treba osmisliti na takav način da ne dodje do pogoršanja medjuetničkih odnosa (pristup “ne naškodi drugom”).

Stanje ugroženosti u kome se Romi nalaze nameće potrebu da se svi državni organi kojih se to tiče i medjunarodna zajednica koordinirano i dugoročno posvete ovom pitanju. Medjutim, da bi se ublažilo teško stanje najugoroženijih, potrebno je takodje uvesti i kratkoročne prelazne i ad hoc propise i rešenja.

Aktivnosti u okviru Nacrta strategije treba u centar pažnje da stave reintegraciju osetljivih grupa medju Romima na tržištu rada. U tim aktivnostima, naglasak takodje treba da bude stavljen na strukture podrške namenjene romskim preduzetnicima i na osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća u vlasništvu Roma.

S obzirom na niži nivo obrazovanja i stručne spreme Roma, kod mera politike zapošljavanja treba, sem toga, u centar pažnje da se stave programi za sticanje kvalifikacija i obuku kako bi se Romima omogućilo da u punoj meri učestvuju u privrednom životu. Poseban naglasak treba staviti na obezbedjivanje zaposlenja i mogućnosti obuke za Romkinje. Za dalji razvoj Roma je od najvećeg značaja da se stvori “kritična masa” obrazovanih i obučenih ljudi kako bi bili u stanju da u punoj meri uzmu učešća u privrednom životu.

Kod utvrdjivanja prioriteta treba voditi računa o opštim, ekonomskim i finansijskim mogućnostima državnih organa. Prioriteti treba da budu vezani za pet oblasti: 1) zakonodavstvo; 2) (re-)integracija na tržište rada (povećanje broja zaposlenih Roma, podrška poslodavcima koji zapošljavaju Rome i povećanje broja Roma koje zapošljavaju država i opštine); 3) programi razvoja preduzeća za Rome; 4) obuka i 5) informisanje.

Bajram Haliti, master pravnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*