07.9.2014, NIAR – Skica za portret: Predstavljanje knjizevnice SELAM PATÓ iz Madjarske

07.9.2014, NIAR – Skica za portret: Predstavljanje knjizevnice SELAM PATÓ iz Madjarske

Skica za portret

Predstavljanje knjizevnice SELAM PATÓ iz Madjarske

Selam Pató rodjena je 1975 godine u Budapeśtu, Madjarska. Majka joj je madjarska romkinja. Bavi se književnim i umjetničkim radom.

Od 1993 godine veoma je aktivna kao novinarka, kao saradnik u mnogim časopisima i žurnalima, poput literarnog časopisa „Źivdo Suno” (Java) čiji je glavni i odgovorni urednik i danas. U medjuvremenu pokrenula je romski časopis „Kethano Drom” (Zajednički put) gde je u početku angažovana kao novinar, a trenutno je glavni urednik. 2001 pokrenula je časopis „Nyeveske Arakhadyipe” čiji je glavni i odgovorni urednik.

Saradnik je u romskom časopisu „Romano Źurnalo”, kao i u drugim afirmisanim novinama u Madjarskoj.

Selam PatoGodine 2004 sa svojim bliskim saradnicima  formirala je udruženje romskih umjetnika, s kojim trenutno predsedava, a uzgred je glavni redaktor časopisa tog udruženja pod imenom „Gloria”. Doskora je bila sardnik u časopisu Krystal Magazino, a od 2006 do 2010 godine saradnica u „Urali Fantazija” umjetnički žurnal, čiji je i glavni urednik jedno vreme bila. Od 2012 glavni je i odgovorni urednik žurnala „Somnura” koji je trenutno jednomjesečnik.

Autor je preko trideset antologija pisaca, i nebrojenih recenzija. Njen književni rad zastupljen je u svim tim antologijama. Autor je mnogih studija i eseja o romskom jeziku, kulturi, etnologiji, religijskoj filozofiji, saradnik mnogih ministarstava. Do sada je objavila tri poeme: „Le mangimatenge rudyimata” (Vágyak imái, 1998.), „Cipisarel o Trajo” (Kiált a lét, 1999.), Mure serimata ratvale rangasle romane luludya si” (Emlékeim vérszín pipacsok, 2000.).  Autor je više književnih radova, novela, romana za djecu i odrasle, a zadnja knjiga, „Le intermediatne traje thaj renesansimata – vaj dharma thaj karma” objavila je 2012 god. Izdavač je antologije romskih pisaca u Evropi „Le shonitoska razako gradicho”. 2013 izdala je zbirku poezije i prevoda na romskom jeziku: “Te trubuv, inger-tar man!” Jedno od najpoznatijih književnih djela je knjiga: “Anda le Themeske Etnikumura” koja je 2011 godine od strane Madjarske vlade posebno nagradjena kao izuzetan doprinos romskoj kulturi, jeziku,  i etnologiji. Član je udruženja novinara roma Madjarske (Magyar Újságírók Országos Szövetsége Cigány Szakosztálya).

Veoma je aktivna na terenu u prezentaciji romske kulture, posećuje kulturne ustanove, škole, učesnik mnogih televizijskih i radio emisija o Romima. Priznat je pedagog od strane Psalmus Humanus kao učiteljica koja redovno predaje časove o romakoj kulturi i literaturi. Organizator je mnogih konferencija o romskoj kulturi i holokaustu. Od godine 2012. Aprila mjeseca podpresjednica je svjetskog udruženja Roma Rromanipen. Trenutno nosilac je kulturnih programa „Literatura Sakoneske!” i „Roma Hungarikum” o romskoj kulturi koji organizuje u mnogim gradovima Madjarske.

Bavi se i likovnom umjetnošću, ilustrator je mnogih knjiga, a svoje ilustracije i likovna djela izlagala je više puta samostalno kao i sa drugim umjetnicima.

Veliki je borac romskog identiteta i smatra da je kultura most koji može ljude da poveže i pomiri narode.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*