08.9.2014, NIAR – IZDAVAČKA KUĆA „KHER“ VODIČ ZA NASTAVNIKE KOJI RADE SA ROMSKOM DECOM

08.9.2014, NIAR – IZDAVAČKA KUĆA „KHER“ VODIČ ZA NASTAVNIKE KOJI RADE SA ROMSKOM DECOM

Prag, 08.09, NIAR – Vodič za nastavnike koji rade sa romskom decom u Ćeškoj pod nazivom ROZUMMĚNÍ, koji je već godinu dana u elektronskoj verziji dostupan na Internetu, doživeo je i štampano izdanje koje je, na početku školske godine distribuirano na 900 adresa nastavnicima koji rade sa romskom decom.

U Udžbeniku je uzeto u obzir da sve manje romske dece govore romski kao maternji i preporučuje nastavnicima da stimulišu decu da uče na metrnjem jeziku.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*