1.9.2014, NIAR – REAGOVANJE BAJRAMA HALITIJA NA  JOŠ JEDAN NAPAD NA MEHMEDA MUJIĆA U KISELJAKU,  BIH

1.9.2014, NIAR – REAGOVANJE BAJRAMA HALITIJA NA JOŠ JEDAN NAPAD NA MEHMEDA MUJIĆA U KISELJAKU, BIH

Tuzla, 01. 09, NIAR – Pored drugih problema koji su opterećivali Rome širom Evrope u 2014 jedan od najvećih bilo je fizičko ugrožavanje lične i imovinske bezbednosti Roma od strane državnih institucija ili lokalnih moćnika i interesnih grupa motivisanih, najčešće homofobijom i ličnim animozitetom prema drugoj naciji, o čemu je NIAR redovno izveštavala. Do sada prostor bivše Jugoslavije nije bio prečesto pominjan, što ne znači da nije bilo pojedinačnih ekcesa.

Međutim u BiH se proteklih dana ponovo desio verbalno-fizički napad na Mehmeda Mujića, gradskog vijećnika SDP-a u opštini Tuzla, Roma koji je svojim  ličnim zalaganjem dao veliki doprinos premošćivanju razlika između Roma i ostalog stanovništva u kantonu Tuzle, harmonizaciji odnosa, poboljšanju kvaliteta života Roma i  rešavanju svakodnevnih problema, bez bozira da li je za to imao podršku institucija Tuzle i BiH ili ne.

Nekome očigledno smeta kako Mehmed Mujić lično, tako i njegove aktivnosti, ali još više smeta više nego očigledna indolentnost političkih I bezbednosnih struktura BiH i kantona Tuzle i izostanak svake ozbiljne reakcije u cilju otkrivanja kreatora i izvršilaca kampanje protiv ovog romskog lidera i čoveka koji je, samo svojim dignitetom izgradio poverenje kako pripadnika svog naroda tako i drugih dobronamernih žitelja tuzlanskog kantona.

Polazeći od nacionalne i građanske solidarnosti i velikog poštovanja koje ukazujem Mehmedu Mujiću želim da izrazim javni protest i nezadovoljstvo zbog svega što mu se dešava kao posledica  spremnosti i hrabrosti da se u političkoj areni bori za ljudska, nacionalna i građanska prava svih stanovnika višenacionalnog kantona Tuzle, a posebno za socijalni, materijalni i politički položaj Roma.

Pozivamo sve nadležne structure u kantonu Tuzle i BiH da izvrše radnje iz svoje nadležnosti i da se razbije ovaj, očigledno, organizovan i orkestriran pritisak na Mehmeda Mujića verovatno sa namerom da se iseli sa teritorije Tuzle, odrekne svojih načela i sigurnost potraži u nekom delu EU. Podsećam vlast i građane da je Bosna i Hercegovina prva priznala status nacionalne manjine Romima još 80-tih godina prošlog veka i taj podatak živi u romskoj kolektivnoj svesti.

Emigracija Mehmeda Mujića  odlazak za neku od država EU biće šamar svim institucijama države BiH, a posebno kantonu Tuzle i partije čiji je vijećnik Mujić. Predstavljaće institucionalni poraz legitimnih institucija od strane tajkunsko-mafijaških grupacija ali i poraz građanske ideje, ideala jednakosti, solidarnosti i mroljubive koegzistencije.

Biće to poraz svega što BiH želi da simbolizuje.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*