11.9.2014, Sve vesti – I Hrvatska otpisuje dugove najsiromašnijima!

11.9.2014, Sve vesti – I Hrvatska otpisuje dugove najsiromašnijima!

Nakon Makedonije, i Hrvatska vlada odlučila je pomoći najsiromašnijim građanima otpisom dugova. Otpis će obuhvatiti dugove manje od 1.315 evra, koji se vuku duže od godine.

Kriterijumi prema kojima će se odlučivati ko ima pravo na pomoć još se donose, a pitanje je ko će platiti tuđe dugove – banke ili ostali građani preko državnog budžeta.

http://www.svevesti.com/a273281-i-hrvatska-otpisuje-dugove-najsiroma%C5%A1nijima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*