14.9.2014, NIAR – BUDŽETSKE RESTRIKCIJE U ŠPANIJI UGROŽAVAJU SPROVOĐENJE STRATEGIJE INKLUZIJE ROMA

14.9.2014, NIAR – BUDŽETSKE RESTRIKCIJE U ŠPANIJI UGROŽAVAJU SPROVOĐENJE STRATEGIJE INKLUZIJE ROMA

Madrid, 14.09, NIAR – Iako Nacionalna strategija za integraciju Roma (NRIS) definiše redosled poteza koji bi u doglednoj budućnosti ostvarili integraciju Roma u špansko društvo, nejna implementacija se dovodi u pitanje programom restrikcije budžeta zbog ekonomske štedenje. Pored toga te restrikcije će direktno pogoditi sve marginalizovane grupe, pa i Rome.

Kao što je prikazano u nedavnom izveštaju Fundacion Secretariado Gitano, “Kriza utiče na pojedince i na grupe koje su već u ugroženim situacijama siromaštva i socijalne isključenosti – kao što je više od dve trećine romske zajednice.

Restrikcije u zdravstvu i školstvu vratiće romsku populaciju godine unazad.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*