16.9.2014, NIAR – EVROPSKA KOMISIJA PROTIV RASIZMA I NETOLERANCIJE (ECRI) POZITIVNO OCENILA ŠVAJCARSKU, A „OCRNILA“ BUGRASKU

16.9.2014, NIAR – EVROPSKA KOMISIJA PROTIV RASIZMA I NETOLERANCIJE (ECRI) POZITIVNO OCENILA ŠVAJCARSKU, A „OCRNILA“ BUGRASKU

Brisel, 16.09, NIAR – „Svi Romi imaju pristup predškolskim ustanovama, romski asistenti su obučeni i formirane su mreže škola u kojima se obrazuju učenici romske nacionalnosti, omogućena je razmena iskustava nastavnika i dati su primeri dobre prakse. Povećan je broj zaposlenih Roma i uspostavljeni su projekti javnih radova za pripadnike romske zajednice “, ističe se u analizi Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI), statusa Roma u Švajcarskoj.

Sa druge strane u sličnom izveštaju o stanju ljudskih prava nacionalnih manjina u Bugarskoj ističe se da „se nastavlja rasističko nasilje protiv Roma, Muslimana, Jevreja i ne-tradicionalnih verskih grupa i njihove imovine i da se ove pojave retko sudski procesuiraju po odredbama krivičnog zakona koji je usvojen posebno za tu svrhu; često je prisutno klasično huliganstvo. Nizak uspeh u obrazovanju i dalje postoji nesrazmerno visoka stopa napuštanja školovanja među učenicima romske nacionalnosti. Istraživanja pokazuju da su diskriminatorski stavovi endemsko prisutni u bugarskom obrazovnom sistemu “.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*