17.9.2014, NIAR – AKTIVISTI SRUŠILI SEGRAGACIONE ZIDOVE-ROMI SUZDRŽANI

17.9.2014, NIAR – AKTIVISTI SRUŠILI SEGRAGACIONE ZIDOVE-ROMI SUZDRŽANI

Košice, 17.09, NIAR – Deo zida u slovačkom gradu Košice koji je podignut da bi izolovao romsku zajednicu od drugih građana je srušen od strane aktivista koji se bore protiv diskriminacije i segradacije Roma.

Kako je izjavio sajtu Romea, Miroslav Brož iz Koneksa, organizacije koja se bori protiv diskriminacije Roma i zidova koji je simbolišu, za vreme kampanje kojom su obišli brojna naselja izolovana tim zidovima, čuli su oprečne stavove samih Roma koji nisu eksplicitno protiv tih zidova. „Ljudi su pomireni sa njihovim postojanjem i nemaju volju više da se bore protiv toga“, tvrdi Brož.

Širom Slovačke postoji 14 takvih zidina i sve su izgrađene bez dozvole nadležnih organa.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*