20.9.2014, Oscebih – Nacionalne manjine

20.9.2014, Oscebih – Nacionalne manjine

Aktivnosti u školama Bijeljine sa ciljem unapređenja interkulturalnog dijaloga i znanja o nacionalnim manjinama (Foto: A.Todorović).

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina 2003. godine. Zakon navodi da će BiH štititi položaj, ravnopravnost i prava 17 nacionalnih manjina prisutnih u Bosni i Hercegovini (BiH), i to: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Talijana, Židova, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumunja, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka i Ukrajinaca.
Zakon predstavlja ključni dokument za bosanskohercegovačke nacionalne manjine, jer im daje pravo na zaštitu njihovih:

  • kulturnih,
  • religijskih,
  • obrazovnih,
  • društvenih,
  • ekonomskih i
  • političkih sloboda, potreba i identiteta.
http://www.oscebih.org/default.aspx?id=53&lang=HR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*