23.9.2014, NIAR – „NEPRILAGOĐENI“ JE TERMIN IZ POLITIČKE RETORIKE U ČEŠKOJ

23.9.2014, NIAR – „NEPRILAGOĐENI“ JE TERMIN IZ POLITIČKE RETORIKE U ČEŠKOJ

Prag, 23.09, NIAR – U očajničkom nastojanju da, dok govore o problematici Roma, pronadju termin koji će artikulisati njihove stavove a pri tom neće moći da se podvede pod diskriminaciju, političari u Češkoj sve više upotrebljavaju termin „Neprilagođeni“. Na tak način oni i dalje definišu Rome kao subjekte koji su izolovani, a da pri tom ne klize ka diskriminatorskoj retorici.

Analitičari međutim ističu da i ovaj termin širi jaz između većinskog stanovništva i Roma pozivajući političare da se izjasne na osnovu čega su Romi zaslužili ovu kvalifikaciju. Taj termin podriva društvenu koheziju, podgreva mržnju i strah od „druge strane“.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*