25.9.2014, NIAR – Diskriminacija Roma u BiH

25.9.2014, NIAR – Diskriminacija Roma u BiH

Diskriminacija Roma u BiH

U subotu je širom BiH organizirana akcija kojom se željelo ukazati na brojne probleme romske populacije.

Do 2015. godine u BiH bi se trebao značajno poboljšati položaj Roma. To ovoj zemlji nalaže konvencija potpisana još 2005. godine prema kojoj bi Romi trebali uživati sva ljudska prava.

Međutim, u stvarnosti položaj Roma je daleko od dobrog i u svemu su diskriminirani. U subotu je širom BiH organizirana akcija kojom se željelo ukazati na brojne probleme romske populacije.

Oni su najbrojnija nacionalna manjina, a najmanje ih se školuje, najmanje radi, najsiromašniji su, svakodnevno doživljavaju šikaniranja…

Romi ne postoje u Ustavu BiH. Zajedno sa svim drugim manjinama svrstani su u kategoriju “ostali”.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*