10.10.2014, NIAR – SORAJA POST: SVE ČLANICE EU KOJE NE POŠTUJU REGULATIVU PROTIV DISKRIMINACIJE MORAJU BITI SANKCIONISANE

10.10.2014, NIAR – SORAJA POST: SVE ČLANICE EU KOJE NE POŠTUJU REGULATIVU PROTIV DISKRIMINACIJE MORAJU BITI SANKCIONISANE

Brisel, 10.10, NIAR – Jedan od dva romska parlamentarca u najvišem telu EU, Soraja Post iz Švedske zahteva sankcionisanje svih članica EU koje ne poštuju pravnu regulativu protiv diskriminacije Roma. Ona takođe inicira stvaranje interparlamentarne grupe za Rome u evropskom Parlamentu.

U eksluzivnom intervjuu za sajt EUROACTIV ona je istakla kao lični prioritet imenovanje specijalnog predstavnika za Rome u EU kao i stvaranje generalne platforme o romskom pitanju na nivou EU.

„Zahtevam i da se ustanovi prevodilačka služba za romski jezik kao ravnopravni sa sličnim servisima zemalja članica jer su Romi zastupljeni kao manjina na celoj etritoriji EU“, istakla je Soraja.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*