11.10.2014, NIAR – ERRC OBJAVIO PUBLIKACIJU O OGRANIČAVANJU SLOBODE KRETANJA ROMA KOJI MIGRIRAJU KA EU

11.10.2014, NIAR – ERRC OBJAVIO PUBLIKACIJU O OGRANIČAVANJU SLOBODE KRETANJA ROMA KOJI MIGRIRAJU KA EU

Budimpešta, 11.10, NIAR – Evropski centra za prava Roma (ERRC) objavio je publikaciju o ograničavanju slobode kretanja za Rome sa područja Balkana što je u direktnoj suprotnosti za bezbroj Povelja, propisa i Zakona u EU i udara u temelje politike na kojoj počiva jedinstvo EU.

U publikaciji koju možete na engleskom da nađete na WEB adresi

 http://www.errc.org/cms/upload/file/roma-rights-1-2014-going-nowhere-western-balkan-roma-and-eu-visa-liberalisation.pdf sakupljena su iskustva, članci i studije eminentnih lica, eksperata u ovoj oblasti.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*