27.10.2014, Sve vesti – Advokati odbili ponudu Ministarstva

27.10.2014, Sve vesti – Advokati odbili ponudu Ministarstva

Advokati će nastaviti sa štrajkom, nakon što su odbili ponudu Ministarstva pravde za koju kažu da ne predstavlja suštinsku promenu Zakona o javnom beležništvu.

Nakon višečasovne rasprave Upravnog odbora Advokatske komore Srbije o predlogu ministarstva odlučeno je da se ne okonča štrajk i nastavi sa potpunom obustavi rada do ispunjenja uslova.

Predsednik AKS Dragoljub Đorđević rekao je na konferenciji za novinare da je nakon dugotrajnih pregovora Upravni odbor AKS odlučio da se predlog resornog ministarstva odbije jer, kako je naveo, nije na korist građana, vladavine prava i zaštite ljudskih prava.

Ponuda se, dodao je, odbijena jer ona nije neki napredak u pregovorima
Đorđević je podsetio da je advokatura pre dvadesetak dana poslala Ministarstvu predloge za izmene Zakona o javnom beležništvu koji su za nju prihvatljivi i da se nada da će ministarstvo ponovo proučiti te predloge.

Prema njegovim rečima, advokatura je spremna da nastavi pregovore u cilju iznalaženja najboljeg rešenja.

Prema predlozima Ministarstva pravde izmenama zakona, koje bi se usvojile u Skupštini Srbije u roku od 14 dana, bila bi ukinuta ekskluzivnost javnih beležnika za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti, kako je to sada propisano, već to mogli da čine i advoakti, a notari bi vršili solemnizacaiju ugovora i overavali ga.

Predlog Advokatske komore Srbije, koji se odnosi na solemnizaciju podrazumeva da sve privatne isprave mogu biti solemnizovane tako što bi javni beležnik sastavljao poseban javnobeležnički akt koji se daje privatnoj ispravi i čini njen sastavni deo.

To znači da ugovor koji sačini građanin ili advokat ostaje u svojoj originalnoj formi a javni beležnik u postupku solemnizacije ugovoru dodaje, odnosno sa njim povezuje poseban akt kojim potvrđuje sadržinu privatne isprave.

Kada su u pitanju porezi, advokati traže da fiskalne obaveze za advokaturu u Srbiji ne budu veće od 10 odsto za celu 2014. godinu u odnosu na fiskalne obaveze koje su bile utvrđene za 2013. godinu.

Beogradski advokati štrajkuju od 10. septembra, a kolege iz cele Srbije pridružili su im se nedelju dana kasnije, 17. Septembra

Advokati traže regulisanje paušalnog oporezivanja i izmene zakona koji regulišu javno beležništvo.

Predlozima se ukida ekskluzivnost javnih beležnika za sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti, kako je to sada propisano, već bi to mogli da čine i advoakti, a notari bi vršili solemnicaiju ugovora i overavali ga.

Kako je javila agencija Tanjug, “pitanje poreza je usaglašeno i prihvatljivo za advoakturu”.

http://www.svevesti.com/a275665-advokati-odbili-ponudu-ministarstva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*