28.10.2014, Vaša prava – Sedmoro romske djece i jedna odrasla osoba po prvi put dobili izvode iz matičnih knjiga

28.10.2014, Vaša prava – Sedmoro romske djece i jedna odrasla osoba po prvi put dobili izvode iz matičnih knjiga

Udruženje ”Vaša prava BiH” i Predstavništvo UNHCR Bosne i Hercegovine su dana 10.04.2014 godine obilježili Dan Roma na način da su na ceremonijama upriličenim u matičnim uredima u Mostaru i Živinicama organizirali da sedmoro djece i jedna odrasla osoba po prvi put dobiju izvode iz matičnih knjiga, čime im je država zvanično priznala pravni identitet. Kroz dugogodišnji rad na prevenciji apatridije uočeno je da najveći broj osoba koje su u riziku od apatridije pripada romskoj nacionalnoj manjini.

Udruženje ”Vaša prava BiH” i Prestavništvo UNHCR BiH zajedno provede projekat koji se odnosi na upis u matične knjige i već godinama ukazuju na korist i značaj upisa u matične knjige. Naime, osoba koja nije upisana u matične knjige je pravno nevidljiva osoba, koja ne može dobiti identifikacioni dokument, a samim tim ostvariti niti jedno pravo, kao što  su pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, socijalnu zaštitu, kretanje, stambeno zbrinjavanje itd.

Predstavništvo UNHCR BiH  i Udruženje „Vaša prava BiH“ nastavlja sa projektom pružanja besplatne pravne pomoći Romima u postupcima upisa u matične knjige i pristupa drugim pravima a u cilju njihove uspješne integracije u društvo.

http://www.vasaprava.org/?p=1995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*