Dragan Novović – JAVNA PODRŠKA  INICIJATIVE ZA IMENOVANJE GOSPODINA BAJRAMA HALITIJA ZA KOMESARA ROMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Dragan Novović – JAVNA PODRŠKA INICIJATIVE ZA IMENOVANJE GOSPODINA BAJRAMA HALITIJA ZA KOMESARA ROMA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Baveći se skoro pune dve decije zaštitom žrtava i naslednika žrtava iz vremena fašizma, i to najpre kao advokat a kasnije kao član Komisije Vlade Republike Srbija za pitanja procene ratne štete iz Drugog svetskog rata, imao sam čast da se upoznam i ostvarim saradnju sa gospodinom Bajramom Halitijem, pa kada sam saznao da su u toku aktivnosti oko predlaganja kandidata za Komesara Roma na nivou Evropske unije, shvatio sam da imam dužnost i obavezu da jednim svojim osvrtom uzmem aktivno učešće, i javno podržim predlog za njegovo imenovanje na tu nadasve veoma tešku i nezahvalnu ali u isto vreme i odgovornu dužnost.

DRAGAN NOVOVIC FOTOGRAFIJAGospodina Haliti Bajrama ko god je upoznao imao je priliku da pred sobom vidi i doživi kao pravog borca za zaštitu prava Roma.

Njegova upornost, njegova iskrenost u toj borbi, njegova nesebičnost i želja da stigne i da svojim zalaganjem doprinese boljem razumevanju problematike sa kojom se cela Romska nacija sukobljava stotinama godina unazad pa i danas u, reklo bi se, savremenom Svetu, bilo da se radi o štampanju Romsko-Srpskog rečnika radi boljeg razumevanja pripadnika dva naroda, bilo da se radi o pisanju potresnih svedočenja o stradanjima Roma kroz vekove, bilo da se radi o izradi naučnih studija o Holokaustu vršenom nad Romima u Drugom svetskom ratu koji se nikada ne može i ne sme zaboraviti, bilo da su u pitanju njegova nastojanja da pomogne pripadnicima drugih naroda u sličnim borama za zaštitu elementanih ljudskih prava, jednako zaslužuje svaku vrstu divljenja i poštovanja.

Izbor gospodina Haliti Bajrama na mesto Komesara Roma na nivou Evropske unije za Rome iz Srbije, ali i za Rome iz celog Sveta, po mom dubokom ubeđenju, bio bi izbor pravog čoveka na pravo mesto, a meni kao čoveku koji se za njegov izbor zalaže predstavljalo bi čast što sam učestvovao u inicijativi za njegov izbor.

Advokat Dragan Novović
Član Komisije Vlade Republike Srbije za pitanja procene ratne štete iz Drugog svetskog rata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*