Neziri Nedžmedin – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Neziri Nedžmedin – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Pozdravljam predlog Gospodina Aleka Asenova da imamo telo u Evropskoj komisiji za romska pitanja a da na čelu tog tela bude Gospodin Bajram Haliti. 

6Romi, iako brojni, nemaju prevelik broj vrhunskih intelektualaca i vosoko-obrazovanih ljudi. Još je manje onih koji su se, sa takvim kapacitetima, stavili u službu svog naroda, da im budu duhovne, političke, kulturne i intelektualne vođe i da budu na čelu borbe za statusno priznavanje Roma kao inter-državne nacionalne manjine. Bajram Haliti je jedan od onih koji se već decenijama bezkompromisno bore za status Roma, za njihov jezik i pismo, tradiciju i kulturu. Ko prati lik i delo Bajrama Halitija onda zna da je on u više svojih članaka, studija, knjiga i javnih nastupa već odavno postavio smernice kako bi trebalo da se institucionalno reši status Roma, on već ima strategiju zasnovanu na međunarodnim standardima, na održivim i pravno utemeljenim postulatima i godinama je ispred drugih kada je reč o ovoj materiji.

Gospodin Haliti ispunjava sve uslove da kao takav bude izabran. U moje lično ime kao i u ime mojih saradnika ja ga u potpunosti podržavam.

Neziri Nedžmedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*