Prof. Žarko Pavlović – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Prof. Žarko Pavlović – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Predlog gospodina Asenova da se pri Evropskoj komisiji konstituiše telo ili odbor za rešavanje pitanja Roma je, u svakom slucaju prihvatljiv i dobrodošao. Šteta što se sa tim pitanjen nije izašlo mnogo ranije i da je ta institucija već konstituisana, zvala se Odbor, Komersarijat ili Visoki predstavnik.

9.Da se to uradilo pre par godina položaj Roma u svim zemljama ,u kojima žive, i naravno u Evropskoj zajednici , pa i šire u svetu , bio bi danas na višem stepenu u svim segmentima života i rada ovog naroda , koji je takoreći u status kolektivnog apatrida, bez svoje teritorijalne objedinjenosti. Obrazovni, kulturni, zdravstveni i drugi segmenti života Roma bili bi na visokom stupnju i kao i kod razvijenih naroda Evrope.

No nikada nije kasno ako se želi postići nešto što je cilj , a to je moguće uz posebno angažovanje intelektualne elite iz romskog korpusa. Naravno da postoje kulturni i obrazovani pojedinci u ovoj skupini naroda koja u Evropi broji oko 15 miliona a u svetu 6o miliona žitelja. Integracija bi bila potpuna i ne bi ovaj narod bio skrajnut na margine življenja i delovanja u svojim sredinama. Stoga je moja podrška da iz Republike Srbije kao odgovoran intelektualac, master prava i doktorant , gosp. Bajram Haliti , bude na čelu ovoga tela. S obzirom na njegov intelektualni kapacitet , duboko sam uveren da će propuštene godine integracije Roma i njihova implementacija u sve pore života evropskih država biti brzometno resavana i da će postići za kraće vreme stepen koji je zadovoljavajuci i primeren normalnoj egzistenciji. Još jedanput , svesrdna podrska da gosp. B. Haliti, kao odgovoran i intelektualni bard Roma bude na čelu ovog tela .

Prof. Žarko Pavlović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*