Snježana Mirković – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Snježana Mirković – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Pozdravljam prijedlog i dajem podršku g-dinu Bajram Halitiju da bude romski nacionalni kandidat u inicijativi da se formira Komersarijat ili drugo telo pri Evropskom savjetu, a koje bi zastupalo interese Roma i radilo na unapredjenju položaja Roma u Evropi.

SNJEZANA FOTOSmatram da je Bajram Haliti prava osoba za ovu funkciju, u ovom vremenu, jer je svojom posvećenošću već dugi niz godina uspešno doprinosio i doprinosi da se očuva i razvije kultura i jezik romske nacionalne manjine, da se štite ljudska i manjinska prava Roma i da se Romi priznaju na globalnom nivou kao narod sa jednakim pravima kao svaki drugi narod na planeti.

Snježana Mirković, predsjednica udruženja Romska djevojka (Prnjavor) i clanica Odbora za Rome pri Vijecu ministara BiH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*