Zlatomir Jovanović – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Zlatomir Jovanović – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Inicijativa Aleka Asenova da se na nivou EU ustanovi pozicija Komesara za romska pitanja ili Specijalnog izaslanika je van svake diskusije, nešto bez čega se neće ništa suštinski promeniti u statusu Roma kao nacije na globalnom nivou.

7S obzirom da veoma, dobro poznajem romskog intelektualca, Bajrama Halitija, koji je svojim predanim i intelektualnim radom, doprineo da se sačuva identitet Roma u Evropi, i da Romi budu deo kulturnog diverziteta Evrope, očekivan je predlog Aleka Asenova, da Bajram Haliti doktorand na Univerzitetu za pravne i poslovne studije u Beogradu i budući advokat, bude na čelu radne grupe koja će raditi u evropskom Parlamentu na unapredjenju položaja Roma u Evropi. Romi, iz celoga sveta i Evrope godinama prate rad naseg intelektualca Bajrarama Halitija i svrstavaju ga u red najvećih romskih intelektualaca koji može, sa svojim radom, znanjem i autoritetom da doprinese impelementaciji inkluzivnih programa Roma u region Balkana i Evropi.

Zlatomir Jovanović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*