8.11.2014, Europa – Napredak u poboljšanju položaja Roma

8.11.2014, Europa – Napredak u poboljšanju položaja Roma

Dvadeset opština koje su prihvatile poziv da sarađuju sa EU i OEBS su jasno pokazale da im je stalo da poboljšaju život svojih romskih sugrađana, izjavio je ambasador Majkl Devenport.

5..

Srbija je napravila značajne pomake u unapređenju položaja Roma od usvajanja nacionalne strategije za unapređenje života te manjine, ali ona tek treba da zaživi na lokalnom nivou, izjavila je danas direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Srbije Suzana Paunović.

Govoreći na svečanosti povodom uspostavaljanja saradnje misije OEBS i delegacija Evropske unije sa lokalnim samoupravama na projektu inkluzije Roma, Paunović je rekla da ta strategija nije samo mrtvo slovo na papiru jer se puno radilo na njenoj primeni.

Kao primer uspeha ona je navela da je više od 20.000 Roma upisano u matične knjige i tako prestalo da bude pravno nevidljivo, da je za četvrtinu više romske dece upisano u škole i da se uvode mobilni timovi sastavljeni od pedagoga, zdravstvenih radnika i predstavnika službi zapošljavanja koji će raditi na unapređenju života romskih zajednica.

Dvadeset opština koje su prihvatile poziv da sarađuju sa EU i OEBS su jasno pokazale da im je stalo da poboljšaju život svojih romskih sugrađana, izjavio je šef delegacije EU

Lokalne samouprave treba da preuzmu ulogu koordinatora koji će se sa partnerima boriti protiv marginalizacije Roma, rekao je on i naveo da će se raditi na upisu u matične knjige, pružanju pravne pomoći, izradi plana za rešavanje stambene situaciju i zapošljavanju.

Ove opštine počinju novu fazu uključivanja Roma u društvo u Srbiji jer unose važne novine u unapređivanju života svojih građana, rekao je šef Misije OEBS Peter Burkhard.

On je rekao da će se raditi na svim aspektima inkluzije Roma i podsetio da u mnogim opštinama rade ljudi koji pomažu Romima da ostvare svoja prava. Rezultat ove saradnje će biti jasnija slika stanja na terenu, rekao je on.

Začarani krug koji smo nacrtali kada smo počeli rad na ideji o ovoj saradnji smo sada pretvorili u konkretne stvari, rekao je predsednik Saveta za poboljšanje položaja Roma Srđan Šajn.

On je dodao da očekuje veću odgovornost lokalnih samouprava i veće učešće romske zajednice u svim oblastima, koje se njih tiču uključujući političke aktivnosti.

5.

Više o projektu:

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma, vredan 4,8 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS u Srbiji, podržava sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji. Najvažniji partneri projekta su Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo građevine i urbanizma, NVO Praxis, Fond za obrazovanje Roma, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva.  Projekat podržava unapređenje položaja Roma kroz šest komponenti (komponente 4 i 6 će se sprovoditi širom Srbije, dok će 1, 2, 3 i 5 biti sprovedene u 20 pilot opština: Bela Palanka, Bojnik, Bujanovac, Knjaževac, Koceljeva, Kovin, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Novi Sad, Odžaci, Palilula, Pančevo, Prokuplje, Smederevo, Sombor, Valjevo, Vranje, Žitorađa i Zvezdara).

1. Pristup osnovnim pravima – U saradnji sa OCD Praksis, projekat obezbeđuje podršku Romima da dobiju lična dokumenta, postanu korisnici zdravstvenih, obrazovnih i usluga socijalne zaštite, kao i da imaju poboljšan pristup pravima. Uz to, kroz projekat se pruža pravna pomoć u 20 pilot opština.

2. Formiranje mobilnih timova – Projekat se zalaže za unapređenje saradnje i razmene informacija između službenika u lokalnim institucijama koji se bave socijalnom inkluzijom Roma u 20 pilot opština. Mobilne timove čine opštinski koordinatori za romska pitanja, pedagoški asistenti, zdravstvene medijatorke, kao i predstavnici Centara za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje, koji će učestvovati u treninzima i mentorskom programu za razvoj lokalnih akcionih planova. U cilju obezbeđenja održivog kvaliteta usluga u sistemu zdravstvene zaštite, projekat će obezbediti i podršku Ministarstvu zdravlja u sistematizaciji pozicija zdravstvenih medijatorki.

3. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva – Kroz podršku i obuku romskih, kao i organizacija civilnog društva koje se bave integracijom Roma, projekat podržava njihovo aktivno učešće u procesu razvoja i sprovođenja Lokalnih akcionih planova za Rome.

4.Preventivni programi sa ciljem sprečavanja napuštanja školovanja – U saradnji sa Romskim obrazovnim fondom, projekat pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u uspostavljanju i sprovođenju programa čiji je cilj da se spreči napuštanje školovanja u srednjim školama širom Srbije. Obezbeđene su mesečne stipendije za romske učenike, kao i mentorska i vršnjačka podrška.

5. Unapređenje uslova stanovanja – Projekat će pružiti podršku Ministarstvu građevinarstva i urbanizma u uspostavljanju informacionog sistema koji će omogućiti praćenje i unapređenje uslova stanovanja u romskim naseljima. U saradnji sa republičkim vlastima, opštinama i romskom zajednicom biće razvijena pristupačna stambena rešenja. Izradom urbanističkih planova i druge tehničke dokumentacije u izabranim naseljima u 20 pilot opština, biće promovisana legalizacija romskih naselja. Procena stanja stambenih uslova i infrastrukturne opremljenosti u naseljima i napravljeni planovi poslužiće kao osnova za unapređenje naselja i objekata, koje će finansirati Evropska unija sredstvima iz  IPA 2013.

6. Održivo zapošljavanje – U cilju stvaranja novih mogućnosti za zapošljavanje Roma, preduzećima koja imaju potencijal za zapošljavanje Roma, kao i romskim preduzetnicima će biti obezbeđena podrška u vidu opreme, mentorstva  i obuke.

http://www.europa.rs/projects/projektne_aktivnosti/3590

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*