Jačanje svesti u domaćoj javnosti o značaju dijaspore

5. Septembar 2018. – Republika Indija treba svojim građanima stalno da predstavlja potencijale dijaspore, kako bi inicijativa za različite oblike angažovanja dijaspore mogla da dođe i od pojedinaca, lokalnih zajednica, preduzeća, privrednih komora i drugih subjekata. Neophodno je takođe, domaćoj javnosti predstavljati veliki doprinos koji dijaspora daje ekonomskom razvoju matične države.

Dijaspori Roma nije pružena mogućnost da doprinosi ekonomskom razvoju Republike Indije, a u značajnoj meri i fizičkom opstanku pojedinih kategorija stanovništva. Po meni Svake godine bi stizalo više milijardi dolara u Republiku Indiju.

Uključivanje dijaspore u podsticanje ekonomskog razvoja Republike Indije (kroz produktivne investicije, prenos znanja i veština) je složen i zahtevan proces, kako vremenski, tako i sa aspekta resursa i zahteva znatne napore da se izgradi poverenje u političke i ekonomske institucije Republike Indije.

Ministarstvo za dijasporu treba da izda prvo svojevrsni multimedijski katalog tj. ponude konkretnih lokacija i mogućnosti za investiranje u Indiju, pod nazivom “Mogućnost ulaganja u opštine Indije”. Projekat treba da bude rezultat saradnje Ministarstva za dijasporu, jedinica lokalne samouprave, Privredne komore Indije i centara za dijasporu pri Regionalnim privrednim komorama.

Iskustvo pokazuje da je većina pripadnika romske dijaspore postigla zavidne rezultate na obrazovnom i profesionalnom planu, pa bi bilo veoma mudro kada bi se njima pružile šanse da podele svoja znanja sa zemljom porekla, kao i da u nju investiraju (na primer u mala i srednja preduzeća).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*