Jan Pol Klebert-naučnik, antropolog, istoričar

19. Septembar 2018. – ,,Klebert smatra da se pri proučavanju porekla Roma ne treba osloniti samo na analizu dijalekata, već da treba proučiti i osobenosti koja su podudaraju sa romskim delatnostima. ,,Ako zavirimo u kataloge indijskih kasti, videćemo da je većina njih po zanimanju kovač i muzičar”, a, kako je poznato, tradicionalna zanimanja i Roma u Evropi su upravo kovanje i sviranje “.

I danas snažno izražena sklonost Roma za zanate i muziku upućuje na pripadništvo višim kastama u njihovoj postojbini Indiji, što potvrđuju i navodi savremenih indijskih naučnika V. R. Rišija i Naika Ranđita. Najzad, može se sa sigurnošću tvrditi da je romski talenat za muziku važan etnički znak, pa su odavno iznete tvrdnje u naučnim krugovima, da je upravo ovaj momenat dokaz da im je Indija postojbina. Izjednačavali su ih, pri tome, sa Lurima, koje je, kao što kazuju tradicionalni izvori je rečeno, persijski šah pozvao da u što većem broju, presale iz Indije u Persiju (420-440. po Hristu) kao muzikanti. Ovaj stav zastupa A. F. Pott. Isto tako, kao etnički znak može se uzeti smisao za zanate, jer i u savremenoj Indiji etničke grupe koje pripadaju narodu Roma imaju zanimanja kovač i muzičar. Indija je poznata (u starim pisanim dokumentima) kao zemlja bogata raznovrsnim rudama, davnopoznata je činjenica da se u ovoj zemlji kuje gvožđe i drugi metali, što beleži istorija već 1000 godine p. n. e. Uporedo s ovim, u Indiji je bilo razvijeno zanatstvo, naročito obrada metala, pa će biti da je Romima kovački posao iskonska delatnost i da su sklonost za ove poslove poneli upravo iz Indije, i proneli po čitavom svetu.

Sve što je istaknuto o poreklu Roma, a što se bazira na pisanim dokumentima, može da služi kao siguran dokaz da su Romi-po svom izgledu, temperamentu, jeziku, folkloru, karakterološkim osobinama i drugim duhovnim vrednostima-deo tj. pripadnici,  nekadašnji sunarodnici velikog indijskog naroda Roma, i da su najsrodniji s Banđarasima, velikim plemenom toga naroda. Osim toga, njihova kolevka jeste zemlja Indija, pravo kučište im je Pendžab (petorečje) u srednjem delu sliva Inda, pa sve do obronaka pustinje Tar. Inače, Romi Indiju nazivaju Baro Than, što znači velika zemlja predaka. Uprkos vremenu, prostoru i opsežnoj metamorfozi u brojnim evropskim zemljama (gde su često bili kao zrno soli u okeanu) oni su ostali u mnogo čemu samosvojni. Na osnovu toga je danas moguće prihvatati kao naučnu činjenicu srodnost sa grupama Roma u Indiji.

Negde između X i XI veka najveća skupina Roma iselila se iz Indije, a glavni uzročnik iseljavanja predstavljaju pohodi velikog imperatora Mahmuda Gaznija, koji je izvršio (čak) 17 pohoda na Zapadnu Indiju. Bežeći od terora, Romi su se najpre zaustavili u Iranu, gde su se podelili u dve velike grupe; prva, je krenula prema Španiji, i druga, produžila do Vizantije i Grčke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*