BIOGRAFIJA

BIOGRAFIJA

BAJRAM HALITIje rođen 1955.godineuGnjilanu,naKosovu. OnjejedanodnajcenjenijihpoznavalacaRomauEvropiisvetu. U novinarstvo jeušao1985.prošavšisvenivoe novinarskograzvoja,odpripravnikadoodgovornog urednikaromskogprograma.Savelikimuspehomseiskazaoiupisanim iugovornimnovinarskimžanrovima,kaoiu publicistici.

 

Haliti je objavio veliki broj studija, članaka, komentara, i dokumentarnih emisija.

 

Na12.međunarodnojknjiževnojmanifestaciji“Amico  Rom”,  koja  se  svakegodine  održava  u  italijanskomgraduLančano,BajramHalitijebiodobitnikSvetskenagradezaknjiževnost  predsednika  Italije.Nakonkurszaovunagradupristigloje6ooradovaknjiževnikaRomaizcelogsvetakojejeocenjivalo14najeminentnijihkritičara.

 

Na56.Međunarodnomsajmuknjigakojijeodržan2011. uBeograduSrpsko-romskirečnik sa gramatikom i pravopisnim savetnikom autoraBajramaHalitija dobiojenagraduzapoduhvat2011.godine.

 

Na13.SalonuknjigeigrafikeuPirotuNagrada“Loza”zanajboljepojedinačno  izdanje,koja  afirmiše  knjiguu  užem  iliširemsmislu,pripalajeizdavačkojkući„Prometej“izNovogSadaza“Srpsko-romskirečnik  sagramatikom  i  pravopisnimsavetnikom”BajramaHalitija. Takođe,„Srpsko-romskirečnik“jedobitniknagradeTereze FonJakob,aSvetskaorganizacijadijasporaimanjina (WDMO)jeovokapitalnodeloproglasilaknjigom 2011. godine. Ove godine je objavio Hindu rečnik sa srpskim izgovorom i Pendjabski rečnik sa srpskim izgovorom. To su prvi rečnici u svakoj prilici koji su ikada objavljeni u Republici Srbiji. Početkom 2016. godine objaviće Hindu sa romskim izgovorom i pendjabski sa romskim izgovorom. Ovo će biti prvi rečnici u svetu na romskom jeziku od izlaska Roma iz njihove prapostojbine.

 

Na 12. Međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici, u Crnoj Gori, Izdavačkoj kućí „Prometej“ je dodeljena nagrada za izdavački poduhvat za “Srpsko-romski rečnik sa gramatikom i pravopisnim savetnikom”. Srpsko-romski rečnik ima 50.000 odrednica sa gramatikom i pravopisnim savetnikom. Tročlani žiri u sastavu prof. Siniša Jelušič (predsjednik), prof. Slavica Perović i Marina Vešović je ocenio da je rečnik “više nego odličan lingvistički naučni rad – to je strahovit doprinos održavanju veoma stare kulture. Kulture, i ovo se mora naglasiti, kojoj nedostaje zaštita nacionalnih struktura”.  2012. godine u izdanju Beoknjige izdao je Srpsko-romsko-engleski rečnik sa gramatikom. Rečnik ima 50.000 odrednica. 2012. godine objavio je prvu dramu na srpskom jeziku o stradanjima Roma za vreme Drugog svetkog rata u logorima NDH. Naslov drame je ,,Romi u paklu Jasenovca“. Ove godine u izdanju ,,Rom Produkcije“ izdao je Hindu sa izgovorom i Pendjabski sa izgovorom.
Objavljivaojepesmei tekstoveumnogimčasopisima,azastupljenjeuantologijiromskepoezijenaindijskom, italijanskom,poljskom,bugarskomiengleskomjeziku.8.aprila2002.godinepovodomMeđunarodnogdanaRoma,Halitijedobio povelju„SlobodanBerberski“zaknjiževnostinovinarstvo,kojajepoprvi  puttegodinedodeljenau SaveznojRepubliciJugoslaviji. Dobitnikje  plakete„Miraitolerancije“zadoprinosuborbizamir,tolerancijuirazumevanjemeđuljudimainarodima;plakete„zanaročitezaslugeidoprinosnaunapređenjukulturnogiprosvetnogživotaRoma,kaoizauspeheurazvijanjukultureRomauRepubliciSrbiji“.

 

Haliti je advokat pripravnik i doktorand na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu, po;asni je doktor filozofije i sociologije, novinaripublicista. Govori srpski, pomalo engleski, ruski, albanski – pisanje, čitanje, konverzacija – drugi nivo.  Oženjen je i ima tri sina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*