Stanovanje i marginalizacija

U Italiji živi više od 180.000 Roma i Sinta, od čega njih oko 35.000 živi u skloništima, a skoro 20.000 u posebnim naseljima koja grade i vode talijanske općine. Te brojke potvrđuju marginalizaciju i kršenje ljudskih prava koje talijanske vlasti provode usprkos ciljevima Nacionalne strategije za uključenje Roma.

https://www.liberties.eu/hr/news/godisnje-izvjesce-o-romima-i-sintima-u-italiji/8022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*