Dr Naik Ranđit – Srodnost Roma i Bandzara

Po mišljenju Naika Ranđita, od savremenih grupa Roma koji i danas u mnogoljudnoj Indiji žive kao starosedeoci, Banđarasi su najsrodniji sa Romima koji su rastureni po svetu. Utvrđeno je da je Banđara jedna od najvećih grupa Roma u Indiji. Rastureni su po čitavoj Indiji (u 21 državi) i njihov broj se procenjuje na oko 60 miliona. Dijalekti kojima Romi govore sadrže dosta reči sličnih Banđara dijalektu. I Romi i Banđarasi imaju nomadski način života- kreću se u karavanima,

 

Zasnivajući svoje shvatanje na Rišijevim proučavanjima, Ranđit tvrdi da su Romi i Banđarasi potekli od iste grupe, da preci i jednih i drugih živo čuvaju tradiciju, da su Bandžarasi poreklom iz Radžahstana i da su Radžput ili Jatklan, kao i antropološke osobine, način života i folklorna kultura slični Bandžarasima grupama Roma u Pandžabu i Radžahstanu. Naik Ranđit zaključuje: ,,Romi i Bandžarasi pripadnici su iste grupe; jedan deo njih je, kao Bandžarasi ostao u Indiji, a njihovi rođaci, poznati kao Romi, prošli su kroz Kiber i Bolan, koji se nalaze na severozapadnom delu Indije, da bi izbegli napade muslimanskih država i krenuli širom sveta”.

 

Zajedno sa stanovnicima Pandžaba, Bandžarasi su pristupili akciji evropskih Roma i izjasnili se da su pripadnici ovog naroda. Zasad, to je jedino indijsko ,,Gypsy” pleme koje je postavilo pitanje svoga etničkog porekla i koje se, zajedno s Romima izvan Indije, bori za emancipaciju i nacionalnu afirmaciju”

 

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>