STATUS ROMA U JUGOISTO^NOJ EVROPI DANAS

Danas su nacionalne manjine još uvek nedovoljno integrisane, a neke od njih, potpuno su isključene iz većinskog dela društva i politike i to u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Makedoniji, Sloveniji itd.

 

Zbog nedefinisanog položaja pojedinih nacionalnih manjina ili neostvarivanja njihovih prava, etnički konflikti unutar pojedinih država ove regije, često prelaze državne granice i postaju međudržavni konflikti, a u slučajevima Bosne i Hercegovine i Kosova imali su i najširu međunarodnu dimenziju.

 

Jugoistočna Evropa je specifičan spoj različitih naroda, kultura, religija i jezika. Kroz čitavu svoju istoriju to je bio prostor burnih dogadjanja i ratova, koji su dovodili do ujedinjavanja i razdvajanja. Samo u dvadesetom stoleću, dva balkanska, dva svetska i nekoliko lokalnih ratova novije vreme, potvrdjuju, u istoriji poznatu, tezu da “Balkan proizvodi više istorije, nego što može savladati.”

 

Sve je to u kontinuitetu usložnjavalo etničke odnose u pojedinim državama i motivisalo ih da primjenjuju različite motode regulisanja etničkih konflikata, od onih koji su usmereni prema eliminisanju razlika (genocid, prisilno i dobrovoljno preseljavanje stanovništva, asimilacija, hegemonistička kontrola) do onih koje su imale za cilj upravljanje tim razlikama (autonomija, kantonizacija, federalizacija, podela moći).

 

 

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*