Arhiva Januar 2014

17.1.2014. – EurActiv: Glavna briga nove EK biće nejednakost

Nejednakost u društvu biće glavni izazov za buduće evropske lidere koji će, s ozbirom na očekivanje dalje slabosti evropske ekonomije, morati da se fokusiraju na “novi obrazac rasta” u čijem središtu će biti društvo a ne privredni rast. Novoj izvršnoj vlasti EU savetuje se da ulaže u građane, uključujući u zaštitu ranjivih grupa, i prilagođava javni sektor i vladine institucije ... Read More »

17.1.2014. – UNS: Pohvale za Kurir i RTS od Saveta Roma

Portparol Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Srbije Ivan Vasić saopštio je na forumu ‘‘Medijsko izveštavanje o Romima i Romkinjama‘‘ da su primer dobre saradnje i korektnog odnosa dnevni list Kurir i Radio-televizija Srbije. Skup je organizovao Regionalni centar za manjine u cilju unapređenja saradnje s novinarima, a izveštavano je o diskriminaciji i kršenju prava Roma i istaknuta je važna uloga ... Read More »

17.1.2014. – B92: Božović o borbi s lažnim azilantima

Od 2011. s granice vraćeno 6.300 ljudi koji nisu ispunili uslov za izlazak iz Srbije, a odbijeno je više od 98% zahteva za azil koje su podneli naši državljni. To je izjavio državni sekretar MUP-u Vladimir Božović razgovarajući o problemu takozvanih “lažnih azilanata” sa oficirom za vezu Savezne policije u nemačkoj ambasadi u Beogradu Peterom Banovskim i prvom sekretarkom Političkog ... Read More »

17.1.2014. – romea.cz: Markus Pape – Najozbiljniji rasistički napad u Češkoj Republici 2013.godine na suđenju

Sledećeg ponedeljka Regionalni sud u Ústí nad Labem će preispitati najozbiljniji slučaj rasistički motivisanog nasilja koji se dogodio 2013.godine. Tokom proslava povodom otvaranja nove banje u gradu Teplice, ne-Rom koji je radio na spoljnjem štandu sa kobasicama je ozbiljno povredio više mladih Roma sa nožem pre nego što je nasumično izbo na smrt romskog prolaznika direktno ispred gradske skupštine Teplica. ... Read More »

17.1.2014. – fra.europa.eu: Novi FRA izveštaji o zaštiti podataka u EU

FRA (Agencija EU za fundamentalna prava, prim.aut.) će objaviti u januaru dva nova izveštaja o zaštiti podataka. Jedan će se baviti pristupom pravnim lekovima zaštite podataka država članica EU, dok će drugi biti priručnik o evropskom zakonu o zaštiti podataka razvijen zajedno sa Savetom Evrope. Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/event/2014/new-fra-reports-data-protection-eu Read More »

17.1.2014. – pravda.ru: Rusija postaje neobično smela u kritikovanju Evropske unije

Situacija sa zaštitom ljudskih prava u EU je daleko od savršene, rekao je ruski ministar inostranih poslova u izveštaju “O situaciji ljudskih prava u Evropskoj uniji”. Izveštaj prvo analizira opšte trendove u EU, a potom nastavlja sa problemima u zasebnim državama. Može se samo pozdraviti neočekivana smelost ruskog ministra inostranih poslova u kritikovanju Brisela. “Stabilan rast ksenofobije, rasizma, agresivnog nacionalizma, ... Read More »

16.1.2014. – fra.europa.eu: Sastanak sa predstavnicima OEBS-a o toleranciji i nediskriminaciji

Direktor FRA (Agencije Evropske unije za fundamentalna prava, prim. aut.) Morten Kjaerum će se susresti sa tri lična predstavnika za toleranciju i nediskriminaciju predsedavajućeg OEBS-a u prostorijama agencije u Beču 16.januara 2014.godine kako bi razmenili informacije o međusobnim oblastima delovanja i kako bi koordinisali aktivnosti. Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/event/2014/meeting-osce-representatives-tolerance-and-non-discrimination Read More »

16.1.2014. – mffun.tv: Mađarska – Nacionalna strategija za Rome

Pre dve godine Mađarska je odobrila svoju Nacionalnu socijalnu inkluzivnu strategiju, koja ima za cilj da poboljša sudbinu sopstvene romske populacije. Tada je strategija bila hvaljena kao prekretnica koja bi mogla biti model za Evorpu. Međutim, etnička manjina je videla malo koristi. Izvor (engleski jezik): http://mffun.tv/international/?p=6339 Read More »

16.1.2014. – juznasrbija.info: Grade se kuće za Rome u Kuršumliji

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada počeće uskoro izgradnju 22 kuće na području opštine Kuršumlija za pripadnike romske nacionalnosti u toj opštini koji žive na ivici egzistencije, izjavio je danas koordinator za romska pitanja na području opštine Kuršumlija Boško Ajdinović. On je kazao da će 22 kuće površine 40 kvadrata namenjene najugroženijim Romima sa područja opštine Kuršumlija biti izgrađene ... Read More »

16.1.2014. – EurActiv: Pozivi za projekte za romska naselja

Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji, koja sprovodi projekat “Tehnička podrška za inkluziju Roma”, oglašava dva javna poziva za angažovanje implementacionih partnera. Puni tekstovi oglasa su dostupni na sledećim linkovima: http://www.osce.org/serbia/110300 http://www.osce.org/serbia/110314 Izvor: http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/6744-pozivi-za-projekte-za-romska-naselja Read More »