Arhiva Januar 2014

11.1.2014. – Radio Slobodna Evropa: Sejdić-Finci: Parlament BiH 21.januara o ustavnim promjenama

Za 21. januar zakazana je zajednička sjednica Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na kojoj bi trebalo da budu razmotreni prijedlozi amandmana na Ustav BiH u vezi sa provođenjem odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić-Finci”, a koje su u parlamentarnu proceduru još 2012. godine uputili članovi Parlamentarne skupštine BiH. Za promjenu Ustava potrebna je dvotrećinska većina ... Read More »

11.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Inkluzivno obrazovanje od 5. do 8. razreda

Piše: Dragana Malidžan Vinkić (Blog o socijalnom uključivanju) Pre sedam godina, kada sam počela da radim u OŠ “Isidora Sekulić” Pančevo kao nastavnica srpskog jezika, susrela sam se sa učenicima koji su imali vidne teškoće u učenju. Nisu bili za individualizaciju, inkluzija nije postojala u obrazovnom sistemu, a ja, kao početnik, nisam imala dovoljno samopouzdanja da probam nešto sasvim drugačije. No, ... Read More »

11.1.2014. – Pobjeda: Intervju – Zoltan Kovač: Domicilnim Romima treba veća podrška

Vlada Crne Gore savjesno radi na identifikovanju problema i pronalaženju rješenja kada je riječ o položaju romske populacije. Vrijedna je i u realizaciji postavljenih ciljeva i vrlo je odlučna u tom radu – poručio je u razgovoru za Pobjedu državni sekretar za društveno unapređenje u Vladi Mađarske Zoltan Kovač. POBJEDA: Koje bi bile Vaše preporuke Vladi Crne Gore za unapređenje ... Read More »

11.1.2014. – Jugpress: Beogradski sindikat policije o zloupotrebi romske dece

Beogrаdski sindikаt policije i policijskih stаrešinа objаvio je dvа sаopštenjа zа jаvnost u kojimа upozorаvа nа pojаvu dа pojedini pripаdnici romske zаjednice surovo zloupotrebljаvаju decu kojа nаleću nа аutomobile u Beogrаdu, а potom iznuđuju novаc od preplаšenih vozаčа, saopšteno je danas. Povod je bio tаkаv iscenirаni slučаj kаdа je romski dečаk polomio nogu, а nаš kolegа u civilnom vozilu je ... Read More »

10.1.2014. – tabletmag.com: Plan da se otvori još jedan Holokaust muzej u Budimpešti nailazi na kritiku – od strane lokalnih Jevreja

Mnogi brinu da će to biti izlog za političare koji žele biti viđeni da se sećaju Shoah-a ali koji ignorišu današnji antisemitizam. Mađarski autor György Konrád je verovatno jedan od najpoznatijih dečijih preživelih Holokausta. Igrom slučaja on je zamalo izbegao da bude deportovan u Aušvic 1944. zajedno sa Jevrejima iz svog rodnog grada Berettyóújfalu u istočnoj Mađarskoj. On, njegova sestra ... Read More »

10.1.2014. – ERRC: Slovački slučaj policijskog lošeg ponašanja – optužbe protiv žrtava odbačene

Kancelarija okružnog tužilaštva u Košicama je odbacila krivičnu prijavu protiv mladog Roma koji je bio optužen da je načinio krivično delo tokom kontroverzne policijske akcije u romskom naselju. Okružni tužilac je zaključio da nije bilo počinjeno krivično delo protiv policije tokom policijske akcije u junu 2013, u naseljima Budulovska, Moldava i Bodvou. Odluka je još uvek podložna preispitivanju. Evropski centar ... Read More »

10.1.2014. – romea.cz: Slovačka – političari ne mogu izbeći fašističkog buntovnika koji je postao pokrajinski guverner

Visoko-profilisani političari u Slovačkoj se bore sa neprijatnim problemom: kako da se odnose prema Marijanu Kotlebi, koji je izabran za pokrajinskog guvernera regiona Banská Bystrica prošlog novembra. I dok su ga ranije oslovljavali kao lidera slovačke radikalne desnice i ekstremistu i buntovnika, oni sada pokušavaju da pronađu način kako da reaguju u neizbežnim budućim trenucima kontakata sa njim. Češka Novinska Agencija ... Read More »

10.1.2014. – biznis.ba: Kroz program “800+” posao će dobiti 800 nezaposlenih

Dva programa zapošljavanja “800+” i Program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sufinansiranje srednjoškolskog obrazovanja zvanično su predstavljeni u Sarajevu… Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Muamer Bandić kazao je da se Program sufinansiranja zapošljavanja “800+” odnosi na zapošljavanje 800 osoba sa evidencije nezaposlenih, a koje imaju radno iskustvo duže od šest mjeseci. – ... Read More »

10.1.2014. – hercegovina.info: U projekat “Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje” uključeno više od 800 djece

Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije Zlatko Hadžiomerović sastao se sa sudionicima projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“, kojega Ministarstvo implementira uz potporu UNICEF-a i donaciju Dubai Cares fondacije. U program ranog učenja u HNŽ uključeno je više od  800 djece u 32 skupine. Prioritet sudjelovanja u projektu  imala su  djeca  s posebnim potrebama, djeca ... Read More »

10.1.2014. – DAN: Muhamed Uković – Vri­je­me je za par­ti­ju Ro­ma i Egip­ća­na

Kraj­nje je vri­je­me da se Ro­mi i Egip­ća­ni u Cr­noj Go­ri po­li­tič­ki or­ga­ni­zu­ju for­mi­ra­njem par­ti­je, i na taj na­čin se okre­nu svo­jim in­te­re­si­ma. To je u raz­go­vo­ru za „Dan” sa­op­štio pot­pred­sjed­nik Rom­skog sa­vje­ta Mu­ha­med Uko­vić. Ka­ko je is­ta­kao, u sa­vje­tu još ni­su iz­gu­bi­li na­du da će se cen­zus sma­nji­ti na pod­no­šlji­vih 0,35 od­sto za je­dan po­sla­nič­ki man­dat. – Go­di­na­ma sam ... Read More »