Arhiva Jul 2014

31.7.2014, Vesti online – Vučić pozvao Švajcarce da ulažu u Srbiju

Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u sredu u Beogradu sa potpredsednicom Švajcarskog parlamenta Kristom Markvalder o ekonomskim reformama i setu reformskih zakona koji su usvojeni ili su u procesu usvajanja u Narodnoj skupštini. Dvoje zvaničnika ocenili su da je situacija u regionu zapadnog Balkana veoma stabilna, navodi se u saopštenju iz Vučićevog kabineta. Krista Markvalder je istakla da Švajcarska ... Read More »

31.7.2014, NIAR – PROBLEMI KOJI IMAJU DEPORTOVANI ROMI, EGIPĆANI I AŠKALIJE SU VELIKI

Beograd, 27.07.2014. god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: U toku ratnih zbivanja u poslednjoj deceniji, veliki broj izbeglica romske, egipćanske i aškalijske pripadnosti iz Srbije, Crne Gore i Kosova, pronašao je privremeno utočište u zemljama zapadne Evrope. Mnogi od njih nisu dobili izbeglički status ili im je ukinuta ... Read More »

31.7.2014, Aljazeera – Brojni Romi u BiH bez ličnih dokumenata

U Bosni i Hercegovini živi više hiljada osoba bez bh. državljanstva, a većina njih pripadnici su romske populacije. U Bosni i Hercegovini živi više hiljada osoba bez bosanskohercegovačkog državljanstva. Većina njih pripadnici su romske populacije. Zbog čega nemaju državljanstvo i s kakvim se problemima suočavaju, istraživao je Harun Karčić, novinar Al Jazeere. Bosna i Hercegovina je 2008. godine pristupila međunarodnom ... Read More »

31.7.2014, NIAR – Aktuelno stanje u sistemu obrazovanja

Beograd, 31, 07.2014.god (NIAR) – Podaci o niskom obuhvatu romske dece i mladih svim nivo ima obrazovanja, kao i podaci o napuštanju osnovne škole pokazuju da sistem obrazovanja: 1) ne može da obezbedi obrazova nje za svu decu; 2) da nema efikasne mehanizme kojima će polaznike zadržati u sistemu i omogući ti da sva ko ostva ri svoje pravo na ... Read More »

31.7.2014, NIAR – Ana Dalipovski, predsednica Centra za provedbu integracije Roma u EU

Beograd, 31.07.2014. god. (NIAR) – Ana Dalipovski, predsednica Centra za provedbu integracije Roma u EU je danas izjavila za portal  ,,Novinsko-informativne agencije Roma”. ,,Romi su u Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama u kojima žive, zbog slabe obrazovanosti, neuključenosti u formalne oblike rada, specifičnog načina življenja i drugih karakteristika, u većoj ili manjoj meri marginalizirani: ekonomski, prostorno, kulturološki i ... Read More »

31.7.2014, NIAR – PRISILNA ISELJAVANJA ROMA U ITALIJI SE NASTAVLJAJU

Milano, 31. 07, NIAR – Ni činjenica da su u Via Novara nastanjeni već deset godina nije spasla 13 romskih porodica koje su morale da uzmaknu pred bagerima angažovanim od strane grada Milana. Njima je od strane vlasti ponudjen privremeni smeštaj koji je bio toliko neuslovan da su ga Romi odbili. Formalni razlog koji je saopšten novinarima je da počinje ... Read More »

31.7.2014, NIAR – ZEMLJE EVROPSKE UNIJE IGNORIŠU SOPSTVENE STRATEGIJE ZA REŠAVANJE PROBLEMA ROMA

Brisel, 31. 07, NIAR – Od aprilskog samita zemalja EU, kada su zemlje članice analizirale probleme sa kojima se suočavaju kada su Romi u pitanju do danas nema vidljivog napretka. Svi evidentirani problemi su prisutni, do obrazovanja u najranijoj dobi do zdravstva, stanovanja, zapošljavanja. Usvojene strategije koje su zemlje članice izradile se vrlo često ignorišu i ne prate ih odgovarajući ... Read More »

30.7.2014, Aljazeera – Amnesty: Jača nasilje nad evropskim Romima

Samo u Francuskoj prošle je godine zatvoreno 165 romskih naselja s približno 20.000 stanovnika, upozorava Amnesty. U Evropi živi između 10 i 12 miliona Roma, od čega su polovina državljani EU-a [EPA] Romi su sve više žrtve nasilja u Europi, a države ne uviđaju problem u dovoljnoj mjeri, tvrdi Amnesty International u izvješću objavljenom povodom Međunarodnog dana Roma. „Vlade nerado ... Read More »

30.7.2014, Novosti – Sve manje vojvođanskih Roma odustaje od škole

Više od 1.600 stipendija u poslednjih sedam godina obezbeđeno za romsku decu u srednjim školama. Odustajanje od školovanja smanjeno sa 20 na 3,5 odsto. VIŠEGODIŠNjIM projektom „Inkluzija romskih učenika u srednjim školama u Vojvodini“, čiji su rezultati predstavljeni juče u Novom Sadu, obezbeđene su stipendije za više od 1.600 učenika romske nacionalnosti. Time je, ujedno, i procenat njihovog odustajanja od ... Read More »

30.7.2014, NIAR – SOCIO: EKONOMSKA SLIKA ROMA SRBIJE

Beograd, 30.7.2014.god. (NIAR) – U situaciji tranzicije kroz koju prolazi Srbija, Romi kao brojna manjina suočavaju se sa ozbiljnim problemima socioekonomske prirode, naveo je u svom istraživačkom projektu Zoran Gavrilović_„Stanje političke zajednice Roma u Srbiji“ tako da vremenom postaju jedna od najsiromašnih, te samim tim i najugroženijih društvenih grupa unutar srbijanskog društva. I pored  demokratskih promena koje se veoma sporo ... Read More »