Blog

Bajram Haliti – ŠTA JE DISKRIMINACIJA

Beograd, 10.10.2014. god. (NIAR) – Diskriminacija na osnovu rase, boje kože ili nacionalne pripadnosti (“rasna diskriminacija”) skoro uvek predstavlja kršenje ljudskih prava. Po onome što piše u Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, glavnom međunarodnom zakonu koji se bavi zabranom rasne diskriminacije, termin ,,rasna diskriminacija” označava bilo kakvo pravljenje razlika, isključivanje, ograničavanje ili favorizovanje na osnovu rase, boje ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U FEDERACIJI BiH

I na području Federacije BiH veliki broj Roma je bio u statusu izbeglih i raseljenih lica. Njihov povratak na područje gde vlast drže bošnjačke političke partije nije onemogučavan, s tim što su ovi povratnici i tu bili izloženi raznim dodatnim teškoćama, pa i diskriminatorskim potezima. Bilo je više slučajeva maltretiranja i pretnji zbog toga što su u toku rata napustili ... Read More »

Bajram Haliti – OSVRT POVODOM DANA OBELEŽAVANJA ŽRTVA GENOCIDA U JAJINCIMA NAD SRBIMA, JEVREJIMA I ROMIMA

Beograd, 05.10.2014. god. (NIAR)-Povodom dana obeležavanja žrtva genocida nad Srbima, Jevrejjima I Romima Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: Prelazeći iz jednog u drugi krug pakla, Romi su u vreme fašizma bili suočeni sa potpunim uništenjem. Drugi svetski rat Romima je doneo najveće nevolje koje beleži istorija o ovom narodu. Hitler ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Romi spadaju u etničku manjinsku grupu koja nema matičnu domovinu. Ova manjinska etnička grupa spada u red najbrojnijih etničkih manjina u Bosni i Hercegovini. Tačan broj Roma se pouzdano nezna. Postoje različiti izvori o broju Roma ali je razlika između njih ponekad drastična. Prema zvaničnim statističkim podacima sa popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini je 1991. godine živelo 9.000 pripadnika ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U MAKEDONIJI

Ustav Republkike Makedonije definiše Makedoniju kao ,,nacionalnu državu makedonskog naroda u kojoj se obezbedjuje puna gradjanska ravnopravnost i trajni suživot makedonskog naroda sa Albancima, Turcima, Vlasima, Romima i drugim nacionalnostima. Slobodno izražavanje nacionalne pripadnosti, je, uz principe vladavine prava, podele vlasti, političkog pluralizma i drugih, uvršteno u red najviših vrednosti ustavnog poretka, a jednakost u slobodama i pravima nezavisno od ... Read More »

Bajram Haliti – RAZMIŠLJANJA O ROMSKOM PITANJU: PREDGOVOR KNJIGE

Pokušaću da knjigom ,,Razmišljanja o romskom pitanju» naznačim svoju zamišljenost nad istorijskim bivstvovanjem romskog naroda koji je u današnjem svetu, valjda, znan najviše po velikim žrtvama i patnjama za slobodu, koja tvrdi idejnu bit romske kolektivne duhovnosti i morala. Te su odrednice romski narod i učinile istorijskim narodom u hegelovskom značenju te sintagme, a u mom razumevanju ljudske sudbine-tragičnim narodom. ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U CRNOJ GORI

Romi nastanjeni u Crnoj Gori po svom ukupnom broju (oko 21.000, oko 3% ukupnog stanovništva republike) prevazilaze formalni status etničke grupe. Medjutim, po uticaju u društvu, odnosno gotovo apsolutnom nedostatku bilo kakvog uticaja, Romi su definitivno najugroženija od svih marginalizovanih društvenih (u ovom slučaju i etničkih) grupa. Skorašnja istraživanja, na žalost, dokazuju tu neveselu činjenicu, ali i pronalaze uzroke – ... Read More »

LIGA ROMA – Liga Roma predlaže legalizaciju romskih naselja

Liga Roma predložila je platformu za izradu i usvajanje „lex specialis“ Zakona o legalizaciji romskih naselja. Romska naselja u Srbiji ostala su izvan zakona, uprkos tome što su od „prekretničkog“ 5. oktobra 2000. godine usvojena četiri o legalizaciji objekata na tlu države koja se progresivno smanjuje. Članovi Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG) ovaj predlog zasnivaju na činjenici da je ... Read More »

Bajram Haliti – POLOŽAJ ROMA U JUGOSITOČNOJ EVROPI I ZAŠTITA PRAVA NA MEDJUNARODNOM NIVOU

U periodu od 1945 god. pa do stupanja na snagu sada važećeg Zakona o zaštiti nacionalnih manjina ustavno-pravni status Roma nije bio precizno, valjano i potpuno definisan u zemljama Jugositočne Evrope, pa su se u ustavno-pravnim aktima pominjali termini narod, nacionalna zajednica, narodnost, etnička grupa i dr. Tako je u Ustavu FNRJ iz 1946 god. pomenut i u praksi primenjivan ... Read More »

Bajram Haliti – USKORO KRISTALNA NOĆ I ZA ROME

USKORO KRISTALNA NOĆ I ZA ROME KADA JE TEŠKO KRIVI SU ROMI Poslednje istraživanje Savezne agencije za borbu protiv diskriminacije (ADS) objavljeno u Berlinu, 3 septembra 2014, pokazuje da se u svesti prosečnog Nemca ništa nije bitno promenilo od vremena Adolfa Hitlera kada su u pitanju druge nacije, a ponajviše Romi. Tranzicija zvanične politike u posleratnom periodu, do danas, koja ... Read More »