Dekada Roma – obrazovanje

21.5.2014, subotica.com – Obrazovni program “Druga šansa” u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”

19365-inkluzija-polaznici

Program funkcionalnog obrazovanja odraslih „Druga šansa“ realizuju OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ i Edukativni centar Roma. Upis u program za školsku 2014/15. godinu je u toku i traje do 1.jula a naknadni termini upisa biće od 15.avgusta do 1. septembra. Program „Druga šansa“ otvara mogućnost za sticanje osnovnog obrazovanja odraslih, za šta je posebno zainteresovana romska populacija. Dobra saradnja OŠ „Jovan ... Read More »

1.3.2014. – Romima teško do diplome

395881_030115c4_kf

Godišnji susret Roma Donje Saksonije i Bremena, koji je nedavno održan u prostorijama Fakulteta za zdravstvo i socijalu u Hanoveru, pokazao je da su Romi čvrsto rešeni da se bore za svoja prava i prosperitet svog naroda, a političari već i svojim brojnim prisustvom pokazali su da su spremni da im pomognu. Gradonačelnik Bernd Štrauh (SPD) šansu vidi u školovanju ... Read More »

MERE ZA UNAPREĐENJE I UPOTREBU ROMSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU

nr-small

Pošto su Romi u samo nekoliko evropskih zemalja ustavno priznati kao nacionalna manjina, Evropska Unija i Evropski Parlament treba da ponude inicijativu da se njihov status definiše na jedinstven način i da se, u skladu s tim, regulišu njihova kolektivna prava. Jedno od osnovnih prava jeste pravo na slobodno korišćenje maternjeg jezika i njegov razvoj. Za to je potrebno stvoriti ... Read More »

OBRAZOVANJE ROMA

nr-small

Romi, za sada, nemaju škole u kojima bi se nastava odvijala na njihovom maternjem jeziku. Bilo je nekih pokušaja u Vojvodini i na Kosovu, romski jezik se u nekim školama uvodio i kao fakultativni, ali sve u svemu ta praksa još uvek nije ni izražena u normativnim aktima a još manje ozbiljno uzeta u razmatranje kao neminovnost brojnih naših sredina ... Read More »

PROBLEM UKLJUČENOSTI ROMSKE DECE U OBRAZOVNI SISTEM

nr-small

Danas, na početku III milenijuma Romi još nisu ni na početku svoje emancipacije. Još je kod njih krajnje aktuelno pitanje goli opstanak. Romi taj najviše uništavani, najprogonjeniji, najponižavaniji narod, ostao je pretežno na samom dnu života u ogromnoj masi nepismenih, neškolovanih, nezaposlenih za sad. Romska zajednica već više od dva milenijuma živi u uslovima dijaspore koja se teško može uporediti ... Read More »