Dekada Roma – zapošljavanje

13.2.2014. – Primeri dobre prakse u oblasti zapošljavanja Roma

Danas 12. februara sa početkom u 9.00 časova u prostorijama Palate Srbija održan je Seminar o primerima dobre prase u oblasti zapošljavanja Roma. Od usvajanja Nacionalne strategije 2009. godine, državne institucije su preduzele značajne korake u pravcu stvaranja uslova za uključivanje Roma. Jedan od prioriteta u Akcionom planu za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma za period do 01.01.2015. godine ... Read More »

28.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Poziv za učešće u programu podrške zapošljavanju Roma i Romkinja

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji. Jedan od ciljeva projekta je povećanje zapošljavanja Roma i Romkinja. Kako bi se postigao zadati cilj, Misija OEBS-a u Srbiji i njen partner na projektu Sekons – Grupa za razvojnu inicijativu sprovešće mapiranje uspešnih ekonomskih inicijativa za zapošljavanje Roma i Romkinja kao i preduzetnika/ca i samozaposlenih ... Read More »

Izvod iz Nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji

Zapošljavanje 3.1. Pravni okvir 3.1.1. Međunarodni pravni okvir Na romsku zajednicu u Republici Srbiji može se primeniti nekoliko dokumenata Saveta Evrope (Preporuka o unapređenju ekonomskog položaja i zapošljavanja Roma/Cigana i lica bez stalnog boravka u Evropi, Ekonomski problemi i problemi zapošljavanja s kojim se suočavaju Romi/Cigani u Evropi), Saveta Evropske unije (Direktiva za primenu načela ravnopravnog tretmana lica bez obzira ... Read More »